Veiligheid en security voor de facility manager


Veiligheid en security voor de facility manager
Webinar Veiligheid 170606

Introductie

Facility management is geëvoluerd van puur onderhoud naar een volwaardig onderdeel binnen de bedrijfsvoering. De bedrijfsleiders zijn zich meer en meer bewust van het strategisch belang van een degelijk facilitair management.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in een aantal veiligheidsaspecten en securityaspecten waar de facility manager meestal mee geconfronteerd wordt.

Omschrijving

Als facility manager regelt u het volledige huishouden van een bedrijf of organisatie en zorgt u ervoor dat elk personeelslid de diensten tot zijn beschikking heeft om zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. De facilitaire dienst is het eerste waar een bezoeker mee in contact komt, de parking, de inkom, het onthaal, ...

Veiligheid en security zijn een niet meer weg te denken onderdeel van het facilitair beheer.

De facility manager heeft naast de interne preventiedienst hier een belangrijke rol te vervullen zowel voor wat betreft het luik veiligheid als voor wat betreft het luik security.

De facility manager heeft meestal een leidende rol voor een aantal specifieke veiligheidsaspecten zoals bijvoorbeeld werken met derden, brandpreventie, het intern verkeersplan, de organisatie van de bedrijfseerstehulp, ...

Daarnaast is hij vaak ook verantwoordelijk voor het security verhaal, zoals inbraakpreventie en inbraakdetectie, toegangscontrole en sleutelbeheer, de beveiliging in en rondom het gebouw en de bedrijfsterreinen, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die tewerkgesteld zijn of willen worden als facility manager.

Het programma is zeker ook een aanrader voor diegene die regelmatig geconfronteerd wordt met één of meerdere veiligheidsaspecten en zich hier verder wil in verdiepen.

Methodologie

Deze opleiding geeft een antwoord op een aantal essentiële vragen binnen de wereld van de facility manager en dit specifiek gerelateerd met veiligheid en security.

Aan de hand van praktijkervaring worden de belangrijkste aspecten toegelicht.

Deze opleiding is een gezonde afwisseling van theorie, oefeningen en discussies. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Cases vanuit de bedrijven of organisaties van de deelnemers worden in groep besproken om zo tot een oplossing te komen.

Programma

Veiligheidsmanagement

 • Werken met derden, zowel aannemers als interim
 • Veiligheidscoördinatie
 • Werken op hoogte
 • Brandpreventie, branddetectie, noodplanning, evacuatie
 • Pictogrammen
 • Keuringen en vergunningen
 • Intern verkeersplan
 • Veiligheidsfuncties
 • Organisatie van de bedrijfseerstehulp

Security

 • Inbraakpreventie en inbraakdetectie
 • Toegangscontrole en sleutelbeheer
 • Waarschuwing en alarm
 • Telefonie

Ronny Smismans, projectdirecteur en gedelegeerd bouwheer voor de firma Willemen.

Dankzij zijn ruime ervaring binnen de wereld van de facility manager en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt deze opleiding bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.