Veilig werken voor huishoudhulpen


Speel een actieve rol in het voorkomen van ongevallen en incidenten
Opleiding Veiligheid 200175

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze training:

 • hebt u inzicht in de begrippen gevaar, blootstelling en risico
 • hebt u inzicht in de voornaamste risico’s waaraan de huishoudhulp wordt blootgesteld, kunt u ze beoordelen en bent u in staat mee te werken aan een elementaire risicoanalyse
 • hebt u kennis van een aantal zeer bruikbare preventieve maatregelen waardoor het restrisico zo laag mogelijk wordt
 • kunt u actief met kennis van zaken meewerken aan een veiliger werkomgeving
 • beschikt u over een aantal bruikbare tips en tricks, om het aantal klachten te beperken, om de werknemers bewuster te maken van het belang van veiligheid en om het ziekteverzuim te verlagen

Omschrijving

Als huishoudhulp werken valt niet te onderschatten. Er is enerzijds niet alleen het fysiek zware werk maar is er anderzijds ook de blootstelling aan verschillende gevaren. Elk ongeval, schade of letsel moet worden voorkomen.

Het is belangrijk dat de leidinggevenden in overleg met de werknemers en de preventieadviseur maatregelen neemt om de blootstelling aan gevaren te verminderen om dus te komen tot een lagere risicograad.

 • Wilt u actief meewerken aan het voorkomen van ongevallen, incidenten en letsels?
 • Wilt u leren risico’s te herkennen en te beoordelen?
 • Wilt u ook meehelpen om het ziekteverzuim te verlagen?
 • Wilt u meer inzicht in de risico’s en de mogelijke preventieve maatregelen?
 • Wilt u meehelpen om de veiligheidscijfers van uw organisatie te verbeteren, de veiligheidscultuur te verbeteren, …

Dan is dit de ideale opleiding om uw kennis en vaardigheden aan te scherpen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden die in de huishoudsector zijn tewerkgesteld.

Methodologie

Deze ééndaagse opleiding is voornamelijk gericht op het delen van kennis waarbij een aantal typische probleemsituaties voor deze sector besproken worden.

Ter bevordering van de interactie tussen docent en deelnemers wordt er gewerkt in groepen van maximaal 12 personen.

Na de opleiding beschikt u over een aantal direct bruikbare tools en inzichten zodat u een actievere rol kunt spelen in het aanpakken van de risico’s en ongevallen in uw organisatie. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen zodat op basis van ervaringsuitwisseling bruikbare oplossingen naar boven komen.

De opleiding is minimaal theoretisch. De praktijkervaring van de docent vormt de rode draad.

Programma

 • Gevaar – blootstelling – risico.
 • Vaak voorkomende incidenten en ongevallen typisch voor de sector van de huishoudhulp, in de sfeer van de thuiszorg.
 • Analyseren van incidenten en ongevallen. Wat is de oorzaak van een ongeval.
 • Opsporen van risico’s, toepassing van de Kinney methode, inventariseren van restrisico’s.
 • Praktijkvoorbeelden waarbij we telkens de risico’s in kaart brengen en bespreken wat we preventief zouden kunnen doen:
  • Werken op hoogte
  • Struikelen en vallen
  • Elektrocutie
  • Brand
  • Werken met gevaarlijke producten
  • Hygiëne, besmettingsgevaar
  • Agressie, communicatie en conflictvermijding
  • Ergonomische aspecten zoals heffen en tillen, belasten van gewrichten
 • Ervaringsuitwisseling: wat hebben we geleerd en wat kunnen we beter doen.

De ervaring en kennis van Christophe Vandenberghe tilt de opleiding naar een hoger niveau. Niet alleen weet hij waarover hij praat, ook zijn stijl van lesgeven is zeer aangenaam. Praktijkcases maken alles helder en overzichtelijk. Geen saaie theorie dus maar boeiende inzichten die resultaat opleveren. Zijn opleiding en ervaring liggen aan de basis van een goed advies.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.