Recente wijzigingen in veiligheid


Bijscholing preventieadviseur
Opleiding Veiligheid 140187

Introductie

Een aantal jaren geleden behaalde u het diploma van preventieadviseur.

Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht om zich bij te scholen.

U moet namelijk op de hoogte blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap.

Omschrijving

Zoals u weet is de wetgeving en de reglementering continu aan wijzigingen onderhevig. Bent u nog steeds mee met alle wijzigingen? Met deze bijscholing bieden we een overzicht van de wijzigingen die de laatste jaren de revue gepasseerd zijn. Uw kennis is up-to-date en u leert bovendien van collega preventieadviseurs waarmee u praktijkervaringen kunt uitwisselen. Dit stelt u in staat uw veiligheidsbeleid aan te scherpen waar nodig.

In de 5 avondsessies worden telkens 2 thema's behandeld zodat u op korte tijd in alle domeinen terug mee bent met de actualiteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs die hun kennis up-to-date willen houden.

Er is een attest van deelname voorzien.

Programma

We werken steeds volgens hetzelfde stramien, namelijk een module voor de pauze en een module na de pauze.

De module voor de pauze is van 18u tot 19u45. De module na de pauze is van 20u15 tot 22u.

Per module wordt er een spreker voorzien die de recente wijzigingen, evoluties zal toelichten.

 • Lesdag 1:
  • Module 1: Gevaarlijke stoffen: indeling en etikettering
   • dhr. Ignaas Crombez
  • Module 2: Psychosociale aspecten
   • mevr. Charlotte Van Herzeele
 • Lesdag 2:Module 3: EHBO
  • dhr. Ronny Dumarey
 • Module 4: Basiseisen arbeidsplaatsen
  • dhr. Bart Muylle
 • Lesdag 3:
  • Module 5: Stagiairs, uitzendkrachten, nacht- en ploegenarbeid
   • dhr. Bruno Toye
  • Module 6: Thermische omgevingsfactoren, geluid, trillingen, optische straling
   • dhr. Bert Raes
 • Lesdag 4:
  • Module 7: Arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en collectieve beschermingsmiddelen
   • dhr. Piet Decocker
  • Module 8: Elektrische installaties, security
   • dhr. Frank Goeminne
 • Lesdag 5
  • Module 9: Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
   • dhr. Jurgen Maheim
  • Module 10: Nieuwe KB brand ter vervanging van artikel 52 ARAB
   • dhr. Francis Piccu

Alle docenten hebben een ruime ervaring in de materie die ze doceren en weten de cursisten op interactieve wijze te boeien met talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.