Opmaken van een brandrisicoanalyse


60 minuten webinar: focus op de brandrisicoanalyse
Webinar Veiligheid 200578

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na dit webinar weet u hoe u tot een degelijke brandrisicoanalyse kunt komen.

Omschrijving

Een wettelijke verplichting voor iedere organisatie!

De brandrisicoanalyse is een belangrijk onderdeel van het brandpreventiedossier.  

Om zo’n brandrisicoanalyse op te maken moet u rekening houden met heel wat risicofactoren zoals bijvoorbeeld de aard van de activiteiten, het gelijktijdig aanwezig zijn van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, de processen, de gebruikte stoffen, de grootte van de onderneming, enz.

Ook moet u die analyse bijsturen wanneer zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

Op basis van die risicoanalyse moeten materiële en organisatorische maatregelen genomen worden om brand te voorkomen, om elk begin van brand te bestrijden, om de schadelijke gevolgen van brand te beperken, om de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken en de veiligheid  te verzekeren en indien nodig veilig en snel te evacueren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, leidinggevenden, medewekers van de eerste interventieploeg.

Methodologie

Tijdens deze opleiding focussen we ons op de brandrisicoanalyse. Dit webinar wordt gebracht vanuit de praktijkervaring van de docent. Praktische tips, aanbevelingen en voorbeelden uit de praktijk vormen de rode draad.

De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Programma

  • Situering, wettelijk kader
  • Brandrisico’s: enkele aandachtspunten
  • De brandrisicoanalyse, een voorbeeld

Marc Debrabandere Loss Adjuster & Risk Surveyor MDB Consultancy bvba is ingenieur van opleiding. Marc was meer dan 30 jaar werkzaam bij Vinçotte. Met deze jarenlange ervaring startte hij daarna zijn eigen bedrijf MDB Consultancy op. Hij biedt ondersteuning op het gebied van veiligheid, omgeving en kwaliteit. Daarnaast helpt hij ook mee bij het ontwerpen van constructiedossiers in het kader van de richtlijn machines. Ook geeft hij support op vlak van productaansprakelijkheid en bij het opstellen van technische handleidingen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.