Opmaken van een brandinterventiedossier


Een wettelijke verplichting voor elk bedrijf of organisatie
Opleiding Veiligheid 190216

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze volledige opleiding moet u in staat zijn om een interventiedossier op te maken of te optimaliseren.

Omschrijving

We stellen vast dat er nog steeds teveel slachtoffers zijn tgv een brand. Bovendien zorgt brand voor heel wat moreel en economisch leed.

Vandaag krijgen we de steun van de wetgever. Elke werkgever is namelijk verplicht om een interventiedossier op te maken (Codex: boek 3, Titel 3, Hfdst III).

Het interventiedossier is een essentieel onderdeel van het brandpreventiedossier en is een belangrijk hulpmiddel voor de hulpverleners en de brandweer. Via dit dossier krijgen ze de noodzakelijke informatie zodat de interventie zo snel mogelijk zou kunnen verlopen. Een gedetailleerd interventiedossier laat toe om de aanwezigen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Het is tevens een belangrijke bron van informatie om de schade aan het gebouw en de nabijgelegen gebouwen te beperken.

Teneinde de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken moet de werkgever hen een interventiedossier ter beschikking stellen (bijvoorbeeld aan de ingang van het gebouw).

De minimale inhoud van het interventiedossier ligt wettelijk vast, t.t.z.:

 • het evacuatieplan, de lijst met beschermingsmiddelen tegen brand en hun situering op het plan, de informatie op vraag van de openbare hulpdiensten
 • de locatie van de elektrische installaties
 • de locatie en werking van sluitkranen van de gebruikte fluïda (bv gas, water, stookolie, …)
 • de locatie en werking van de ventilatiesystemen
 • de locatie van de branddetectie installatie

Dit wordt bij voorkeur aangevuld met relevante en/ of specifieke informatie.

Dit interventiedossier moet telkens bijgewerkt worden wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op een mogelijke interventie van de hulpdiensten.

Tijdens deze opleiding bespreken we een voorbeeld van een interventiedossier dat als leidraad kan dienen om uw bestaand interventiedossier te verfijnen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, leidinggevenden, en medewerkers van de interne brandbestrijdingsdienst (eerste interventieploeg) die pro-actief meewerken aan het optimaliseren van het interventiedossier en het bewaken van de brandveiligheid.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De aanpak is zowel een theoretische als een praktische benadering.

De eerste sessie (les) gaat gelijktijdig door met de volledige leergroep die wij omwille van interactiviteit beperken tot 12 deelnemers.

Voor de tweede sessie (les) voorzien we individuele ondersteuning voor u in uw bedrijf of organisatie. Hiervoor spreekt u af met de docent. Tijdens die tweede sessie in uw bedrijf of organisatie bekijkt u samen met de docent het bestaande interventiedossier of krijgt u het nodige advies om te kunnen starten met de opmaak van een interventiedossier.

Het is de bedoeling dat we vooral ingaan op specifieke praktijksituaties en vragen waarmee u geconfronteerd wordt bij de uitwerking van een brandinterventiedossier.
Daarnaast werken we met een voorbeeld van een brandinterventiedossier.

Programma

 • Wettelijke kader en doelstellingen
 • Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
 • De inhoud van het brandinterventiedossier
 • Voorbeeld van een brandinterventiedossier
 • Het brandinterventiedossier als onderdeel van het brandpreventiedossier
 • Hoe begin ik eraan, betrokken actoren, op weg naar een bruikbare dossier
 • Aandachtspunt bijsturing en opvolging
 • Individueel advies bij de opmaak van het brandinterventiedossier van uw bedrijf of organisatie of voor de bijsturing van het bestaande brandinterventiedossier

Deze opleiding wordt gegeven door ere-brandweermajoor Willy Pauwels, actief als vrijwillig brandweerofficier sinds 1979 in de brandweerpost van Waregem en meer dan 15 jaar professionele ervaring als brandweercommandant in de brandweerpost van Ronse.

De docent heeft een zeer lange ervaring en expertise in de brandbestrijding en -preventie en deelt deze graag op een pragmatische en interactieve wijze met de deelnemers van de opleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.