Onderzoeken van arbeidsongevallen en incidenten door leidinggevenden


Een wettelijke verplichting voor de leidinggevende
Opleiding Veiligheid 180615

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bent in staat om dankzij een gerichte bevraging de juiste informatie te verzamelen, een grondige analyse van een incident of een arbeidsongeval uit te voeren en voorstellen en adviezen te formuleren ter voorkoming van arbeidsongevallen en incidenten.

Omschrijving

Leidinggevenden in een bedrijf of organisatie hebben van de wetgever verschillende taken gekregen op het vlak van veiligheid, zoals:

  • voorstellen en adviezen formuleren in het kader van een dynamisch risicobeheer
  • ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan onderzoeken en preventiemaatregelen voorstellen

Het preventiebeleid in een onderneming staat of valt met de medewerking van de leidinggevenden. Die vormt de ruggengraat van het bedrijf. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat u als leidinggevende hiervoor de nodige opleiding heeft gekregen. Immers veel ongevallen of incidenten worden onderzocht maar het onderzoek zelf of de bepaling van de grondoorzaak worden vaak onvoldoende uitgevoerd wat kan leiden tot een preventief en correctief actieplan dat de herhaling van dit incident of ongeval niet zal voorkomen.

Deze praktische opleiding wil, naast enkele theoretische beschouwingen, vooral tools aanbieden en enkele technieken aanleren om op een eenvoudige manier analyses op ongevallen en incidenten uit te voeren en correcte preventiemaatregelen te formuleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden die zich verder willen verdiepen in deze problematiek om met kennis van zaken hun wettelijke taken uit te voeren.

Methodologie

Vanuit de praktijkervaring van de docent worden de belangrijkste aandachtspunten bij het onderzoeken van arbeidsongevallen en incidenten toegelicht. De verschillende stappen die moeten doorlopen worden komen uitvoerig aan bod.

Deze opleiding is een gezonde afwisseling van theorie en praktijkervaring. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen. Tijdens de bespreking van een aantal cases kijgt u een aantal bruikbare tools in handen waarmee u direct aan de slag kunt in uw onderneming of organisatie.

Programma

  • Situering binnen het wettelijk kader, wie moet wat doen, verantwoordelijkheden.
  • Begrip incident - arbeidsongeval.
  • Te verwittigen instanties en termijnen.
  • Infoverzameling, tips voor een goed interview.
  • Feiten versus beweringen.
  • Onderzoek en analyse van ongevallen.
  • Formuleren van adviezen en preventiemaatregelen.
  • Praktische oefeningen op diverse technieken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.