Omgevingslawaai en milieuzorg


Omgevingslawaai en milieuzorg "kader, technische aspecten, aanpak"
Opleiding Veiligheid 160229

Introductie

Lawaai in de omgeving geldt in Vlaanderen als één van de belangrijkste inbreuken op het leefcomfort. Het is de oorzaak van een aanzienlijke ziektelast en een aanzienlijke hoeveelheid gezondheidsverlies.

Zeer vaak wordt de industriële geluidspollutie als grootste vervuiler bestempeld, terwijl de realiteit vaak anders ligt. Geluidspollutie is ook in belangrijke mate veroorzaakt door het verkeer en door onze leefomgeving zelf.

Omschrijving

Vanuit Europa groeide de voorbije jaren het besef dat er een gemeenschappelijke aanpak moet zijn tegen het omgevingslawaai met als doel de schadelijke gevolgen van de blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden of op z'n minst te verminderen.

Deze opleiding zal u inzicht brengen in de problematiek van omgevingsgeluid, de wettelijke kaders, de technische aspecten en de probleemaanpak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, overheidsmilieuambtenaren, lokale beleidsmakers en stadsplanners, politie, gemeentelijke en stedelijke ambtenaren en preventieadviseurs op werven.

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

Tijdens de opleiding wisselen we theoretische beschouwingen af met voorbeelden uit de praktijk. Er is ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling. Bij ieder hoofdstuk voorzien we een aantal praktische oefeningen. De docent kan putten uit 15 jaar praktijkervaring, en kan dus het vrij theoretisch aspect van de cursus interactief en begrijpelijk stofferen.

 De sessie wordt afgerond met praktijkcases en oefeningen, die de behandelde materie ent op de geluidsproblematieken waarmee u te maken hebt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding kunt u akoestische rapporten begrijpen en interpreteren. U bent in staat om een geluidssituatie zelfstandig te begroten en te toetsen aan wetgevende kaders. U kunt conceptueel de impact van een projectplan (een nieuwe inrichting, een uitbreiding, een nieuwe weg, ...) naar omgevingsgeluid begroten, alsook de eventuele nodige budgetten voor milderende maatregelen inschatten.

Na de opleiding kunt u discussies voeren met overheden, deskundigen en andere stakeholders.

Programma

Deel 1: de problematiek van omgevingsgeluid

 • Milieu effecten van geluid op mens en fauna
 • Technische aspecten van geluid: meten en interpreteren
 • Akoestische grootheden en betekenis
 • Praktische oefeningen: interpretatie van geluidsbeelden

Deel 2: de wettelijke kaders

 • Wetgevend kader in Vlaanderen
 • Het volledig akoestisch Vlarem onderzoek
 • Het aspect geluid in MER
 • De wet Schauvliege: geluid van elektronisch versterkte muziek
 • Praktische oefening: de Vlarem toets van een ingedeelde inrichting

Deel 3: de technische aspecten

 • In de praktijk vaak voorkomende geluidsbronnen
 • Geluidstransmissie naar de omgeving
 • Geluidsmodellering
 • Praktische oefening: noise audit van een bdrijf

Deel 4: de probleemaanpak

 • Verbetervoorstellen
 • Uitwerken en interpreteren van een saneringsplan
 • De financiële consequenties van saneringen
 • Praktische oefening: uitwerken en begroten van saneringen (bedrijf en wegverkeer)

Christophe Debonne, erkend milieudeskundige geluid, MER deskundige geluid, bouwakoestisch expert en zaakvoerder van EOS ACOUSTICS.