Brandbestrijding met kleine blusmiddelen dmv een digitale blusunit


Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding weet u wanneer een brand kan ontstaan en weet u met welk blusmiddel u een kleine beginnende brand kunt blussen. U leert op gepaste wijze reageren. Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

Omschrijving

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en overal ontstaan.
De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang.

Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen kunnen geblust worden.

Met deze opleiding leert u alvast hoe deze kleine blusmiddelen te gebruiken. U leert een brand in zijn aanvangsfase aan te pakken waardoor u dankzij het snel en kordaat optreden meestal grote rampen kunt vermijden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot diegene die bij een beginnende brand gepast dient te reageren met behulp van kleine blusmiddelen.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Gedurende deze opleiding wordt er voor de praktijk gewerkt met onze digitale blusunit en laserblussers. U zult ervaren hoe de verschillende soorten blusmiddelen werken.
Er wordt geoefend op verschillende brandklassen (vaste stof, vloeistof, gas en elektrisch) waarbij u het juiste blusmiddel moet kiezen en de bijhorende blustechniek correct moet toepassen. Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.
U krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een aantal vuurhaarden.
Door gebruik te maken van een elektronisch blindmasker kunnen we de zichtbaarheid beperken waardoor elke trainingsoefening nog een grotere uitdaging wordt.

Om tijdens de praktijksessie iedereen voldoende tijd te geven om het blussen te oefenen voorzien we voor deze opleiding maximum 12 deelnemers per leergroep.

brandblusser-2-1_2019-31.jpg

Programma

Deze opleiding bestaat uit 2 delen, enerzijds hebben we in deel 1 de theorie waarbij we u de noodzakelijke kennis meegeven om vervolgens in deel 2 u de vaardigheden aan te leren om een beginnende brand te bestrijden.

Deel 1: theoretische aspecten

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • De soorten blusmiddelen.
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Evacuatie, signalisatie, pictogrammen en communicatie.

Deel 2: brandbestrijding via onze digitale blusunit

 • Hoe ontgrendel ik de verschillende blustoestellen.
 • Hoe benader ik een beginnende brand.
 • Bestrijden van een aantal vuurhaarden via de digitale trainingsunit en waarbij gebruik kan gemaakt worden van onze elektronische blindmaskers om de zichtbaarheid te regelen.
 • Benadering van een deur: hoe kontroleer ik een deur voor ik binnen ga (deurprocedure), binnen gaan, bluspoging ondernemen, hoe zoek ik mijn weg terug naar de deur bij beperkte zichtbaarheid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.