Update bouw- en sloopafval


Zijn uw sloopdeskundigen reeds aangesteld?
Opleiding Milieu 070497

Introductie

Bouw- en sloopafval is een niet te onderschatten afvalstroom die een brede waaier van afvalstoffen omvat die vrijkomen bij het bouwen, renoveren, afbreken en slopen. Deze afvalstoffen kunnen zeer diverse eigenschappen hebben zoals bijvoorbeeld inert of toxisch, maar ook naar verdere mogelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld hergebruik, recyclage of storten.

Omschrijving

Om de materialenkringloop meer en meer sluitend te maken zijn er diverse initiatieven van de Vlaamse wetgever recent van kracht geworden en heeft de beheersorganisatie Tracimat het levenslicht gezien als uitvoering van de sloopinventaris en bijhorende ketenbeheer.

Dit heeft belangrijke financiële consequenties. Enerzijds doordat de heffingen voor storten of verbranden jaar na jaar stijgen en anderzijds doordat de prijzen voor selectief gesorteerde materialen (en zeker metalen) op record hoogtes staan. Bovendien heeft de indeling van het sloopafval en de daarbijhorende verwerkingsstappen een belangrijke financiële impact zeker in het geval van steenpuin met een Hoog Milieu Risico Profiel.

Hierbij dient men voor dit afval bovendien de niet steeds duidelijke wetgeving te respecteren. Zeker indien men bouw- en sloopafval gaat afzetten buiten het Vlaams Gewest, of wanneer men zelf dit bouw- en sloopafval gaat verwerken of hergebruiken.

Een doordachte en oordeelkundige aanpak na voorafgaandelijke analyse kan daarbij heel wat financiële kosten en sancties voorkomen.

Deze opleiding wil u alvast informeren betreffende de van toepassing zijnde wetgeving en wat mag, niet mag en moet betreffende bouw- en sloopafval.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden en projectingenieurs van bedrijven of organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met bouw- en sloopafval. We denken bijvoorbeeld aan bouwondernemingen, bouwpromotoren, studiebureau's, ophalers en verwerkers van bouw- en sloopafval, bedrijven die bouw- of sloopwerken uitvoeren, enz.

Methodologie

Deze opleiding wisselt theoretische beschouwingen af met praktijkvoorbeelden en dit rekening houdende met het wettelijk bepaald kader.

De problematiek wordt steeds vanuit de verschillende oogpunten bekeken, zowel vanuit het oogpunt van de opdrachtgever, sloper, onderaannemer, vervoerder, hergebruiker als de overheid.

sloopwerken-bouw-1-1_2007-497.png

Programma

Situering van de van toepassing zijnde wetgeving

 • Selectieve sloop en sortering
 • Sloopinventaris en sloopdeskundigen
 • Grondwijzer, Grondbank, Tracimat
 • Transport van afval
 • Voorwaarden bij verwerking van bouw- en sloopafval

De praktijk

 • Plan van aanpak
 • Checklists
 • "Speciale" bouw- en sloopafval
 • Erkenningen, registraties en vergunningen
 • Onderaanneming en werken met derden

Praktijkvoorbeelden

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 03/12/2019 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 25/11/2019 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be