Asbest: herkenning en aanpak


Een wondervezel met risico's
Opleiding Veiligheid 180620

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Men heeft een basiskennis asbest. Wat is het, hoe herkent u het, wat zijn de eigenschappen en risico's, waar en waarin kunt u asbest vinden, het wetgevend kader, evalueren van de blootstellingsrisico's, wat mag u zelf doen, wat moet u laten doen door een gespecialiseerde firma, ...

Omschrijving

Asbest is technisch een hoogwaardig materiaal, maar deze "wondervezel" is op zijn zachts gezegd niet echt gezond. Van zodra asbestvezels vrijkomen en in de lucht zweven, kunnen ze ingeademd worden en zijn ze schadelijk voor de gezondheid. Dit leidt mogelijk tot asbestziekten zoals asbeststoflong en longkanker. Momenteel is het gebruik van asbest verboden in de Europese Unie. Desondanks is het kwaad al geschied. Arbeiders deden in het verleden al te veel beroep op dit "magische product". Het is dan ook nodig om maatregelen te nemen om het blootstellingsrisico zo klein mogelijk te houden. In de reglementering voor de arbeidsbescherming is er een wettelijke verplichting opgenomen die elke werkgever verplicht om een asbestinventaris op te stellen. De praktijk wijst uit dat bij ingrijpende werken zoals bijvoorbeeld sloop of renovaties het ontbreken van een correcte inventaris leidt tot grote onvoorziene kosten en vertragingen van het project.

Op 16 maart 2006 werd het KB (BS 23/06/2006) gestemd rond de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. Dit KB wijzigde o.a. de gebruikte methode bij het verwijderen van asbest op cruciale punten. Inmiddels heeft ook Vlaanderen wetgeving goedgekeurd omtrent asbest. De sloopbeheerorganisatie Tracimat zorgt voor een hernieuwde focus op asbest tijdens het sloopproces.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wie in contact komt met asbest zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, leidinggevenden en directie van instellingen, technisch verantwoordelijken, facility managers, ...

Methodologie

De problematiek van asbest wordt op een zeer praktische manier bekeken. De docent brengt deze opleiding vooral vanuit zijn ervaring als deskundige.

Dankzij de vele voorbeelden en praktijkgerichte cases, kan u direct aan de slag in de organisatie waar u werkt.

Programma

Wat is asbest en hoe kunt u het herkennen

 • Eigenschappen van asbest
 • Weten waar u asbest kunt tegenkomen
 • Beroepsziekten veroorzaakt door asbest

Wetgevend kader

 • Federale wetgeving
 • Vlaamse wetgeving
 • Tracimat

De asbestinventaris

 • Monstername van materialen op veilige wijze
 • Hoe het blootstellingsrisico evalueren
 • Beheersprogramma: maatregelen ter voorkoming van blootstelling aan asbest
 • De asbestinventaris als levend document
 • Asbestverwijdering in de praktijk
 • Wat u zelf mag doen en wat u door een gespecialiseerde firma moet laten doen
 • Omgaan met asbestafval
 • Rol van de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de leidinggevende en de werkgever

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.