Arbeidsongevallenpreventie binnen de onderhoudsdienst


“Op weg naar een veiliger onderhoud”
Opleiding Veiligheid 210613

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding hebt u:

 • Inzicht in de gevaren en risico’s binnen de onderhoudsdienst
 • Kritisch nagedacht over mogelijke preventie- en beveiligingsmaatregelen om het risico beheersbaar te houden binnen uw eigen organisatie
 • Diepgaand ingegaan op het explosierisico bij onderhoudswerken

Omschrijving

Deze opleiding zal u inzicht geven in de gevaren en de risico’s bij onderhoudswerkzaamheden zodat u gepaste preventiemaatregelen kunt voorstellen en toepassen. Tijdens de tweede sessie hebben we specifiek aandacht voor de case: explosiegevaar tijdens onderhoudswerken.

Regelmatig onderhoud is essentieel om apparatuur, machines en de werkomgeving veilig en betrouwbaar te houden.

Onderhoud omvat een verscheidenheid aan taken in alle sectoren en in alle werkomgevingen. Onderhoudsmedewerkers worden meer nog dan andere werknemers blootgesteld aan allerlei gevaren. In vergelijking met andere werknemers van dezelfde organisatie lopen zij meer kans op een arbeidsongeval met ernstig letsel. Onderhoud is spijtig genoeg een activiteit met een hoger risico dan de normale activiteiten. Een deel van alle dodelijke ongevallen houdt zelfs verband met werkzaamheden binnen de onderhoudssfeer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot leidinggevenden binnen de onderhoudssfeer, tot facility managers en tot preventieadviseurs.

Methodologie

Deze opleiding is absoluut geen theoretisch verhaal. U leert vanuit praktijkervaringen de onderhoudsactiviteiten beoordelen. Op basis van concrete voorbeelden worden de mogelijke voorkomingsmaatregelen besproken.

De interactie tussen u en de docent is van belang, vragen kunnen dan ook steeds gesteld worden. De rode draad is de concrete toepassing op de werkvloer.

Omwille van de interactie met de deelnemers worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Programma

 • Situering, wettelijk kader
 • Vaak voorkomende ongevallen binnen de onderhoudsdienst
 • Specifieke activiteiten met hoge risico’s binnen onderhoudswerkzaamheden:

° Werken op hoogte

° Heffen en tillen, lawaai, trillingen

° Omgaan met gevaarlijke stoffen (SDS-register)

° Omgaan met elektriciteit

° Brand

 • Signalisatie, vergunningen, veiligheidsfuncties, procedures en instructies
 • Risicoanalyse, TRA, LMRA
 • Interactie tussen onderhoud en andere operationele activiteiten
 • Werken met derden
 • De veiligheidsrondgang tijdens (grotere) onderhoudswerken
 • Oefening: identificeren van de grootste onderhoudsrisico’s in uw eigen organisatie
 • Case: Explosiegevaar tijdens onderhoudswerken

Moritz Rosemeyer is van opleiding milieuwetenschapper en preventieadviseur. Na enkele jaren ervaring als preventieadviseur in de garagesector en de metaalsector deelt hij graag zijn ervaringen en kennis over risico's bij onderhoudswerken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.