Optimalisatie van vergunningstraject bij vastgoedprojecten


Anticipeer vol vertrouwen op de vergunningsdruk
Opleiding Vastgoed 140042

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u anticiperen op mogelijke problemen bij de verschillende vergunningstrajecten en kunt u de betreffende procedures efficiënt opvangen.

Introductie

Door de steeds toenemende vergunningsdruk wordt het realiseren van bouw- en vastgoedprojecten meer en meer een ingewikkelde zaak. Ook het aspect van maatschappelijke inspraak is bij de realisatie van grote projecten niet te verwaarlozen.

Omschrijving

Hoe kunt u op een efficiënte manier in Vlaanderen nog projecten realiseren?

Meer dan ooit is een degelijke voorbereiding van het vergunningstraject een belangrijke stap in de goede richting. Hoe anticipeert u op mogelijke maatschappelijke procedures? Wat kunt u verwachten bij de aanvraag van de verschillende vergunningen? Hoe vangt u problemen op voordat ze zich stellen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die betrokken zijn bij de voorbereiding en realisatie van bouw- en vastgoedprojecten en bijgevolg te maken krijgen met vergunningstrajecten en/of maatschappelijke inspraak.

Voorkennis

Voor deze opleiding is enige voorkennis van vergunningstrajecten vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 9 punten BIV

Programma

  • Situering van de verschillende vergunningen in relatie tot het project
  • Do's en dont's van de voorbereidingsfase
  • Maatschappelijke belangen en bezwaarschriften
  • Opvangen van procedures: Hoe pak je het aan?
  • Best cases

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.