Opmaak verkoopsovereenkomsten & analyse van de eigendomstitel


Grondig inzicht in de opmaak van de verkoopsovereenkomst en de analyse van eigendomstitels
Opleiding Vastgoed 060492

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u grondig inzicht in de opmaak van de verkoopsovereenkomst en de analyse van eigendomstitels.

Omschrijving

Voor elke opdracht die de overheid uitvoert, zijn ook de contracten van belang. Het redigeren en correct opstellen van de verkoopsovereenkomst is dus heel belangrijk.

Bij het opstellen van een verkoopsovereenkomst zijn er echter verschillende rechtstakken die elkaar kruisen: privaat recht (verbintenissenrecht, contractenrecht, notariële inrichting, ...) publiek recht (administratieve overheden: ruimtelijke ordening, OVAM) , bouwtechnisch recht (epc, pid, ...) en fiscaal recht (bijvoorbeeld de registratieproblematiek, verkoop onder BTW, ...).

Een verkoopsovereenkomst moet dus met grote zin voor nauwgezetheid opgemaakt worden. Daarvoor krijgt u tijdens deze sessie de beste praktische insteek.

Op deze studiesessies wordt ook tijd gemaakt om grondig eigendomstitels te lezen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Openbare besturen, instellingen, ocmw's en andere bevoegde instanties die te maken hebben met het opmaken of behartigen van verkoopsovereenkomsten
 • Deze opleiding is ook nuttig voor notariskantoren en vastgoedmakelaars

Voorkennis

U krijgt in de praktijk te maken met verkoopsovereenkomsten en eigendomstitels.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 9u BIV

Programma

Het is een must de verkoopsovereenkomst met zin voor nauwgezetheid op te maken.

 • grondige analyse van de "compromis"
  • bijzondere voorwaarden
  • erfdienstbaarheden
  • administratieve en bouwtechnische gegevens in onderhandse verkoopovereenkomsten
  • aandacht voor de Wet Breyne
 • de bevoegdheden van de verkoper
  • kan de verkoper aan de cliënt wel of niet verkopen?
  • is hij volle eigenaar?
  • is een openbaar bestuur, overheidsinstantie, etc. bevoegd om te verkopen?
  • Is er een rol weggelegd voor de makelaar?
 • de beschrijving van het te verkopen goed
  • hoe wordt de juiste oppervlakte nagegaan?
  • hoe kan ik mij indekken?
  • zijn er erfdienstbaarheden?
 • accuraat nalezen van eigendomstitels
  • Welke bedingen neemt u best op in de verkoopsovereenkomst?
  • Welke bepalingen moeten verplicht geduid worden aan de koper?

Deze studiesessie wordt zeer praktisch gehouden!

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.