Wetgeving drinkwaterinstallaties - legionella


Zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u op de hoogte van de nieuwste regelgevingen.

Introductie

Onderzoek in Nederland wijst uit dat er jaarlijks meer mensen sterven als gevolg van een legionellabesmetting, dan het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging.  En dat aantal blijft jaarlijks stijgen.

Steeds vaker zit de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. Liefst 88% van deze installaties zijn besmet met legionella (tegenover 29% van de warmwater-installaties).

Vele van deze besmettingen zijn te voorkomen wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de regelgeving voor legionellapreventie naleven.  Dit betekent dat hun sanitaire installaties moeten voldoen aan de "Best Beschikbare Techniek" (BBT). Deze zijn onlangs vernieuwd, en worden volledig uit de doeken gedaan tijdens de halve dag opleiding "De nieuwe Best Beschikbare Techniek (BBT) inzake legionellapreventie".

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater. In de wetgeving zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en gezond drinkwater uit de kraan komt en dat het drinkwaternet niet verontreinigd raakt.

De nieuwe BBT, ondertussen van kracht sedert begin 2018, heeft tot gevolg dat installaties anders ontworpen en geplaatst worden.

Het is een must voor alle berokkenen om deze opleiding te volgen gezien er talrijke wijzigingen zijn vooropgesteld zoals:

 • Zonneboilers: hoe beveiligen?
 • Koudwaterinstallaties en vloerverwarming: hoe plaatsen?
 • Satelietverwarming, warmtepompen, enz.

Omschrijving

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater. In de wetgeving zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en gezond drinkwater uit de kraan komt en dat het drinkwaternet niet verontreinigd raakt.

De nieuwe BBT ondertussen van kracht sedert begin 2018 heeft tot gevolg dat installaties anders ontworpen en geplaatst worden.

Het is een must voor alle berokkenen om deze opleiding te volgen gezien er talrijke wijzigingen zijn vooropgesteld zoals:

 • Zonneboilers hoe beveiligen?
 • Koudwaterinstallaties en vloerverwarming hoe plaatsen
 • Satelietverwarming-warmtepompen
 • enz.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Technische diensten Non - Profit
 • Social Profit
 • Installateurs
 • Architecten
 • Ingenieurs
 • Energiedeskundigen
 • Bedrijfsleiders
 • Bouwbedrijven

Programma

Onoordeelkundig aanleg van drinkwaterleidingen houdt grote risico's in voor de drinkwaterkwaliteit.

Voor architect en installateur, een must om up-to-date te blijven in deze permanent evoluerende materie.

Komen aan bod:

 • Legionellapreventiebeleid, wat zijn de recentste evoluties?
 • Overlopen van de verschillende aandachtspunten bij de wijziging van het besluit
 • Toepassingsgebied, risicogroepen en classificaties
 • Aandacht voor het toepassen van de BBT Best Beschikbare Technieken
 • Meldingsplicht en duidelijkheid in de procedure
2004-79-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Mouton is zaakvoerder Aquaservices. Daarnaast is hij lid van de werkgroep BBT inzake legionella. Luc is hierdoor op de hoogte van de laatste nieuwe wijzigingen. Hierdoor is hij dus de aangewezen persoon om deze opleiding te geven.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.