Poetstechnieken in de thuiszorgdienst


Schoonmaken is een vak apart
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 130782

Introductie

Een job als schoonmaakmedewerker is niet te onderschatten. Er wordt verwacht dat de basis poetstechnieken goed gekend zijn, en men zeer klantvriendelijk omgaat.

Schoonmaken is een vak apart, en vereist specifieke vaardigheid en kennis. Het niet bewust omgaan met producten of gerief kan leiden tot schade aan materialen, en moet worden vermeden.

In deze specifieke opleiding worden diverse technieken voor droog en nat schoonmaken uitgebreid besproken.

Omschrijving

 • Weten welke producten en gerief in welke omstandigheden al of niet mogen gebruikt worden
 • Taken leren inplannen, praktisch organiseren in diverse situaties
 • Voornaamste technieken kennen bij het professioneel schoonmaken

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Poetshulpen die werkzaam zijn in thuiszorg.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Het is een vorming gebracht met behulp van producten en gereedschap, en waarbij de technieken aan de hand van oefeningen worden aangeleerd. Er is voldoende mogelijkheid tot interactie of vragen. Geen theorieën, maar interessante tips.

De vorming wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint presentatie, met een uitprint als naslag.

Programma

1/ Product- en materiaalkennis

 • Etikettering
  • Dosering & gebruiksaanwijzing Weten hoeveel product er gedoseerd moet worden, en hoe het product kan worden toegepast
  • Geschiktheid van het product Weten op welke materialen het product geschikt is, en op welke materialen het niet mag worden toegepast
 • Veilig gebruik
  • Gevaarsymbolen volgens de nieuwe wetgeving
   • De voornaamste gevaarsymbolen op het etiket herkennen, en weten welke preventieve maatregelen moeten worden genomen
  • Aanbevelingen tot veilig gebruik
   • Weten hoe je het product op een veilige manier kunt gebruiken (niet mengen, buiten bereik houden van kinderen, enz.)
  • Voorkomen van schade aan materialen en letsel naar onszelf
   • Weten welk risico er bestaat tot schade aan materialen, en letsel naar ons zelf bij gebruik van het product. Preventief deze gevaren  voorkomen
 • Materiaalkennis
  • Overzicht belangrijkste soorten materialen
   • De voornaamste materialen kennen, en weten welke eigenschappen deze hebben
  • Eigenschappen en risico's tot aantasting
   • Begrijpen dat vuil op een oppervlak niet met gelijk welk product kan worden verwijderd. Schade aan materialen leren voorkomen
  • Welk gerief gebruik ik voor welke ondergrond? Begrijpen dat vuil op een oppervlak niet met gelijk welk gerief mag worden verwijderd. Schade door poetsgerief voorkomen
 • Onderscheid producten
  • Types producten
   • Begrijpen dat de producten worden ingedeeld volgens pH waarde. Weten dat neutrale producten het minst risico geven op aantasting.
  • Gebruik van zure en alkalische producten (eigenschappen en mogelijkheden)
   • Weten wanneer zure en alkalische producten worden toegepast, en begrijpen welke risico's tot schade of letsel er zijn.
  • Gebruik van zeep (natuurlijk) of allesreiniger (synthetisch) Weten wanneer een zeep best wordt gebruikt, en de nadelen kennen van zepen. De troeven kennen van synthetische producten.
  • Welk product gebruik ik voor welke ondergrond? Het juiste product kiezen om het vuil te verwijderen op diverse oppervlakken.

2/ Praktische organisatie

 • De volgorde van poetsen
  • De taken leren uitvoeren in logische volgorde
 • De frequentie van poetsen Weten wat een dagelijkse of periodieke schoonmaakbeurt inhoudt
 • Taken inplannen De taken leren inplannen
 • Aandachtspunten bij het poetsen
  • Grondigheid
   • De aspecten voor een grondige schoonmaak kennen
  • Afwerking
   • Leren taken volledig af te ronden
 • De schoonmaakplanning
  • Prioriteiten stellen Flexibel kunnen inspelen op de situatie, en weten wat het meest prioritair is
  • Organiseren en efficiënter werken Het werk kunnen organiseren, en leren efficiënter te werk gaan
 • Moeilijke situaties
  • Zich kunnen aanpassen in moeilijke werksituaties (slecht gerief, veeleisende klant, ...)

3/ Poetstechnieken

 • Basisprincipes schoonmaken
  • Werkvolgorde en hygiëne: de logische volgorde van het schoonmaken kennen, en kruisbesmetting weten te voorkomen
 • Factoren die het schoonmaken beïnvloeden
  • De factoren van de cirkel van Sinner kennen, en weten toe te passen
 • Technieken droog/nat
  • Droog schoonmaken
   • stof afnemen
    • Weten hoe het stof best wordt verwijderd op oppervlakken
   • stofzuigen & stofwissen
    • Weten hoe je deze beide technieken moet toepassen
  • Nat schoonmaken
 • Meubilair & voorwerpen
  • Weten hoe je nat het meubilair en voorwerpen gaat schoonmaken
 • Sanitair
  • Werkvolgorde
   • De juiste werkvolgorde kunnen toepassen bij het schoonmaken van sanitair
  • Specifieke aandacht poetsen toilet
   • De juiste werkvolgorde kunnen toepassen bij het schoonmaken een toilet
 • Vloeren
 • Dweilen
  • De techniek van het klassieke dweilen kunnen toepassen
 • Moppen Leren plaatselijk, enkelvoudig en dubbelvoudig moppen
 • Toepassen van methoden en technieken voor volgende reinigingen:
  • Diverse soorten vloeren (tegels, gietvloeren, vinyl, laminaat, parket, tapijt, ...)
  • Leren diverse soorten  vloeren schoonmaken
  • Ruiten zemen
   • De techniek van het ramen poetsen kennen, en toepassen
 • Desinfecteren volgens de voorschriften
  • Wanneer? Leren ontsmetten in functie van noodzaak
  • Waarmee? Weten dat producten om te onstmetten erkend moeten zijn
  • Hoe? De techniek van ontsmetten kunnen toepassen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.