Nederlands spreken op het werk – initiatie voor Franstaligen


Néerlandais, un atout pour des francophones sur le travail
Opleiding Taal 120828

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Ik kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van mijn concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Ik kan mezelf aan anderen voorstellen en ik kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar ik woon, wie ik ken, wat ik doe, ... Ik kan op een simpele wijze reageren, op voorwaarde dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om mij te helpen.

Omschrijving

Over onze taaltrainingen

Onze taaltrainingen leren u een taal effectief te gebruiken in een professionele context. Luisteren, begrijpen en spreken staan centraal in de training. U ontwikkelt uw taalvaardigheid én u krijgt evengoed meer inzicht in typische gewoontes, gebruiken, mentaliteit... van de landen waar de betreffende taal wordt gesproken.

U komt terecht in een kleine groep met gelijkgestemde cursisten, zodat onze ervaren taalcoaches u ruim voldoende aandacht kunnen geven. Goed om weten: onze taalcoaches onderwerpen u niet aan testen (tenzij u daar zelf op aandringt) en zijn ervaren in het wegnemen van de eventuele drempel om te durven spreken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ik kom als Franstalige native speaker op het werk in contact met mensen die Nederlands praten en ik wil als basisgebruiker van het Nederlands met hen leren communiceren. Ik ben in de eerste plaats op zoek naar een training om mijn mondelinge communicatievaardigheden te verbeteren. Ik wil mijn Nederlandstalige contacten leren begrijpen, ik wil door hen leren begrepen worden en ik wil mijn angst om Nederlands te spreken gevoelig verlagen.

Voorkennis

In deze taalopleiding start u vanaf nul.

Programma

  • Zich voorstellen.
  • Beschrijven van de dagtaak.
  • Op zoek naar een geschikte woning (geografische ligging / soort woning) + verhuizen.
  • Zijn bedrijf / organisatie / product of dienst/ activiteit / doelpubliek voorstellen.
  • Arbeidsomstandigheden en verdedigingsmechanismen.
  • Smalltalk houden met de collega's om te integreren
  • Vragen stellen om interesse te tonen in de collega' s
  • Om inlichtingen vragen bij de collega's of de baas.
  • Telefoneren: terugkerende situaties: de telefoon aannemen, de gesprekspartner doorverbinden, een eenvoudige boodschap noteren, namen spellen, ...
  • Functionele spraakkunst, getallen, vervoeging van basiswerkwoorden.

Rudy Vandewattyne heeft een jarenlange ervaring in de professionele toepassingen van het Nederlands, Frans en het Engels in diverse domeinen van de economie. Algemene administratie, boekhouding, bankwezen, logistiek en productie zijn slechts enkele vakgebieden binnen het bedrijfsleven rond dewelke hij de talen heeft bestudeerd.

Hij coacht individuele studenten en groepen in gepersonaliseerde en op de praktijk gerichte programma's. Daarbij wordt er consequent een evenwicht bewaard tussen het inhoudelijke en de theoretische aspecten van de behandelde onderwerpen.

Antea, Electrabel, Lotus Bakeries, de Wereldgezondheidsonrganisatie Guardia Civil Espagna, Michelin, Interpol en Coca Cola zijn slechts enkele van de tientallen multinationals die reeds een beroep deden op zijn bagage.