Uw overheidsopdrachten optimaliseren met het oog op meer en betere offertes: leveringen & diensten


Verdiep uw kennis gesteund op de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 160376

Introductie

Over het algemeen zou een open, objectief en transparant verlopen concurrerende aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht tot de beste prijs-kwaliteitverhouding moeten leiden. Dat is echter niet altijd het geval.

Aanbestedende overheden (AO) worden soms geconfronteerd met een omgekeerde logica. Door de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen, lijkt de mededinging net minder te spelen. Soms worden nauwelijks of geen offertes ingediend, hanteren de offertes die wel worden ingediend hogere prijzen dan de gangbare marktprijs of wordt niet de gewenste kwaliteit bekomen. Kortom, uw overheidsopdracht geeft niet het verhoopte resultaat. Het aanbod waaruit u keuze heeft is te laag, de kostprijs is te hoog en/of de kwaliteit is onvoldoende.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is gericht op medewerkers van (lokale) aanbestedende overheden, die bezig zijn met het uitschrijven van overheidsopdrachten.

Voorkennis

Praktijkkennis van overheidsopdrachten is vereist om deze opleiding vlot te kunnen volgen.

Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners.

Programma

In deze opleiding krijgt u een aantal handvaten aangereikt om meer te halen uit overheidsopdrachten. Lees: om de wetgeving het effect te laten hebben waarvoor ze bedoeld is: uw aankoop realiseren aan de beste prijs/ kwaliteit verhouding (PKV).

Komen aan bod:

 • Hoe bereid ik mijn aankoop voor? Hoe vind ik informatie (in de markt)?
 • Hoe uw bestek structureren?
 • De informatieverplichting van de aanbestedende overheid. Over een duidelijke omschrijving van het voorwerp en de omvang van de opdracht.
 • De opmaak van functionele en prestatie-eisen i.p.v. gedetailleerde technische specificaties.
 • Hoe een billijke risicoverdeling tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer realiseren?
 • Keuze van de gepaste gunningsprocedure en modaliteiten:
  • Een afgewogen keuze tussen een raamovereenkomst en een eenmalige opdracht
  • Een juiste raming van (de omvang van) de opdracht en de grens tussen een toegelaten onderverdeling in verschillende opdrachten t.a.v. een verboden, kunstmatige splitsing van opdracht.
  • Keuze van de wijze van prijsbepaling: forfaitaire prijs vs. prijslijst.
  • Onderverdeling in percelen: opdrachten kleiner, dus behapbaar maken voor KMO's.
  • Opdracht tegen vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausules. Over de voor- en nadelen van opzeg- en verlengingsclausules.
  • Gebruik van opties en varianten: inzetten op de creativiteit van de markt.
  • ...
 • Keuze van gepaste selectiecriteria en optimale gunningscriteria met een transparante beoordelingsmethode. Zo weten inschrijvers of zij in aanmerking komen en welke kans zij maken.
 • Beperking van de administratieve overhead voor inschrijvers: eenvoudige, toegankelijke bestekken en beperking van de gevraagde documenten.
 • Een optimale (elektronische) bekendmaking van de opdracht
 • Snel schakelen indien enkel onaanvaardbare of onregelmatige offertes worden ontvangen
 • Goede praktijken, referenties, handboeken, ...

Mr Johan Geerts | vertrouwde docent voor Escala gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als advocaat met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten binnen verschillende publieke organisaties.

Stefan De Weerdt | doceert de tweede aankoop-technische sessie. Stefan is gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving en het bijhorende inkoopmanagement. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als financieel directeur van een grote onderwijsinstelling samen met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten bij de aankoopcentrale van een onderwijskoepel.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.