Opleiding overheidsopdrachten voor beginners

Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 190459
NIEUW

Introductie

Wordt u voor het eerst geconfronteerd met overheidsopdrachten? Of bent u er enige tijd in actief, maar zonder degelijke basisvorming waardoor u soms onzeker bent?

U maakt kennis met alle relevante aspecten van overheidsopdrachten. In de theorie alsook in de praktijk. Dit tijdens een compacte en intensieve 3-daagse opleiding.

Wij geven u de nodige handvaten om correct om te gaan met deze moeilijke materie en de juiste keuzes te maken.

Deze opleiding is een initiatie-opleiding en biedt een goede basis. Escala organiseert ook vervolgopleidingen over specifieke aspecten. Voor een overzicht, klik hier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent aankoper bij een bestuur, entiteit of vzw die onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt
 • U bent als medewerker betrokken bij de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten
 • U levert als medewerker of verantwoordelijke van een andere dienst informatie aan aan de aankoopdienst voor de opmaak van bestekken en om dit beter te kunnen doen, wilt u  een basisinzicht verwerven in de procedure
 • U bent een medewerker van een architect of studiebureau die overheidsopdrachten opmaakt of opvolgt in de naam van een aanbestedende organisatie
 • U bent als bestuurder, mandataris of leidinggevende eindverantwoordelijk en u wil een basisinzicht verwerven in de regelgeving

Bijkomende info

Interne opleiding of begeleiding?

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie.

Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?

 • Uw organisatie of bestuur start met overheidsopdrachten
 • Een aantal nieuwe medewerkers moeten aan de slag met overheidsopdrachten
 • Medewerkers die de wetgeving reeds toepassen wensen een heropfrissing of wensen een bepaald aspect uit te diepen om er vlotter mee om te kunnen gaan

Wat kunnen we voor u doen?

 • Een opleiding op maat van uw bestuur of organisatie.
 • Begeleiding bij effectieve opdrachten: advies over te kiezen procedures, opmaak van het bestek, ...
 • Coaching van één of meerdere medewerkers bij de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving.

Vraag een offerte aan bij tine@escala.be en wij garanderen u eerstdaags een helder en vrijblijvend antwoord. Hiermee gaan we dan graag samen met u verder mee aan de slag om tot een volledig toegepaste opleiding te komen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Wat leert u tijdens deze opleiding?

 • De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten, zodat u alles kunt situeren en begrijpen.
 • De wetgeving die momenteel van toepassing is. U krijgt een duidelijk overzicht van alle bestaande richtlijnen, wetten, KB's, ... Dankzij dit kader kunt u de regelgeving vlot opzoeken en interpreteren.
 • De verschillende stappen die een overheidsopdracht aflegt. Van behoefte tot gunning en uitvoering. Welke "levensfasen" doorloopt een overheidsopdracht?
 • Valkuilen en aandachtspunten van de overheidsopdrachtenwetgeving. Waar moet u op letten, waar kan het fout lopen en wat riskeert u als organisatie of bestuur als u iets verkeerd doet?

Kortom, u krijgt een antwoord op alle essentiële zaken die nodig zijn om de overheidsopdrachtenwetgeving correct toe te passen. Zo vermijdt u problemen.

Programma

Programma opleidingsdag 1 en 2:

 • De overheidsopdracht
  • Wat is een overheidsopdracht?
  • De centrale principes en doelstellingen
  • Jargon en terminologie
 • Het wetgevend kader
 • Het toepassingsgebied
 • Soorten overheidsopdrachten
 • Verschillende stappen van de overheidsopdracht
  • Voorbereiding bij de opmaak van het bestek
  • Het opmaken van een bestek
  • Plaatsen van de opdracht
  • E-notification: wat?
 • Indiening en onderzoek van de offertes van de kandidaten
 • Beoordeling, sluiten en gunnen van de opdracht
 • Uitvoering, oplevering en betaling van de opdracht
 • Valkuilen
  • Aandachtspunten en alarmbellen voor de aanbestedende organisatie
  • Valkuilen in de procedure
  • Rechtsbescherming en mogelijke sancties

Dit alles aan de hand van heldere voorbeelden.

De 3e opleidingsdag wordt verzorgd door een andere docent.

Zij overloopt de leerstof van de eerste 2 dagen aan de hand van oefeningen en voorbeelden. In een ongedwongen sfeer past u de leerstof toe in de praktijk zodat het voor u nog concreter wordt en de leerstof nog eens op een andere manier wordt aangebracht, u maakt ook kennis met bestekdocumenten uit de praktijk, ... zodat u na afloop van de opleiding over de nodige theoretische en praktische bagage beschikt om aan de slag te gaan.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/02/2020 09:30 12:30
donderdag 20/02/2020 13:30 16:30
vrijdag 21/02/2020 09:30 12:30
vrijdag 21/02/2020 13:30 16:30
maandag 02/03/2020 09:30 12:30
maandag 02/03/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Cultureel Centrum Hasselt
 • Kunstlaan 5
 • 3500 Hasselt
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 13/02/2020 09:30 12:30
donderdag 13/02/2020 13:30 16:30
vrijdag 14/02/2020 09:30 12:30
vrijdag 14/02/2020 13:30 16:30
maandag 17/02/2020 09:30 12:30
maandag 17/02/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Cultuurhuis De Warande
 • Warandestraat 42
 • 2300 Turnhout
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 16/03/2020 09:30 12:30
maandag 16/03/2020 13:30 16:30
dinsdag 17/03/2020 09:30 12:30
dinsdag 17/03/2020 13:30 16:30
vrijdag 20/03/2020 09:30 12:30
vrijdag 20/03/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 17/02/2020 09:30 12:30
maandag 17/02/2020 13:30 16:30
dinsdag 18/02/2020 09:30 12:30
dinsdag 18/02/2020 13:30 16:30
vrijdag 21/02/2020 09:30 12:30
vrijdag 21/02/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 09/03/2020 09:30 12:30
maandag 09/03/2020 13:30 16:30
dinsdag 10/03/2020 09:30 12:30
dinsdag 10/03/2020 13:30 16:30
vrijdag 13/03/2020 09:30 12:30
vrijdag 13/03/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Brabanthal
 • Brabantlaan 1
 • 3001 Heverlee
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be