LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten Gent & Westerlo


Het Lerend Netwerk voor de aankoper die zijn/haar expertise wil versterken.

Introductie

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten is er:

  • voor de aankoper die zijn/haar expertise inzake overheidsopdrachten blijvend wil versterken;
  • voor de aankoper die ervaringen en best practices rond overheidsopdrachten wenst uit te wisselen met andere leden.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten bestaat uit:

  • 4 interactieve leermomenten (namiddagsessies)
  • begeleid door topdocenten
  • met netwerklunch
  • gratis deelname aan studiedag overheidsopdrachten

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten is er voor ervaren aankopers.

Het richt zich niet tot:

  • consultants
  • aankopers zonder basiskennis

Het aantal deelnemers is beperkt. Bestaande leden krijgen voorrang, daarna volgens chronologie van inschrijving.

Bijkomende info

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...) en bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen, zorginstellingen en andere aanbestedende overheden.

Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Contacteer Renaat Picqueur.

Programma

In 2024 bestaat het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten opnieuw uit 4 namiddagsessies.

1.Een doorgedreven marktonderzoek (extern), gecombineerd best practices ivm. de behoefte-analyse bij de aanbesteder (intern)

2.Dossiers voor leveringen: samenstelling van een korf/catalogus (wat met kortingspercentages?)

3.Uitsluiting en kwalitatieve selectie bij het aanbesteden van overheidsopdrachten (oa. art. 48 KBU, evaluatie van de financiële draagkracht,...): praktische aanpak (ratings edzm.)

4.Vrije sessie door Mr. Gitte Laenen (inhoud wordt bepaald door de leden van het LNOO

Prijsinfo

  • Nieuwe leden uit de publieke sector en social profit: 4 sessies & studiedag: € 925,00
  • Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit: 4 sessies & studiedag: € 1.390,00

Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo.

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.