LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten Gent & Westerlo


Deze opleiding gaat klassikaal door, indien de omstandigheden het toelaten.
NIEUW

Introductie

In 2020 werd het LNOO succesvol opgestart met een mooie diverse groep overheden en vzw's.

Na de positieve evaluatie en het enthousiasme bij de deelnemers, gaan we in 2023 voor een 4e jaargang.

Het LNOO omvat:

  • zeer interactieve en leerrijke namiddagsessies professioneel begeleid door topdocenten met een identiek programma te Gent en te Westerlo.
  • de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten met identiek programma te Gent en Westerlo.

In 2023 bestaat het netwerk opnieuw uit 4 namiddagsessies. Omdat niet alle topics voor iedereen even relevant kunnen zijn, krijgt u de mogelijkheden om ofwel alle sessies te volgen, ofwel te pasen voor één sessie. Er is ook de mogelijkheid om binnen uw organisatie van collega te wisselen.  

Uiteraard blijft ook de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten deel uitmaken van het Lerend Netwerk.

Ondertussen is het LNOO een echt netwerk geworden wat zich uit in open sessies waar alle vragen aan bod kunnen komen en allerlei ervaringen, zowel positief als negatief, uitgewisseld worden. Dit kan trouwens al tijdens de verzorgde lunch voorafgaand aan de sessies.

Deelnemers nemen ook vaak vragen mee vanuit hun organisatie verbonden aan het topic dat wordt behandeld. Gezien de interactiviteit, doen we er alles aan om de sessies fysiek te laten doorgaan, wat ons tot op heden telkens gelukt is.

Omwille van de interactiviteit wordt het aantal deelnemers beperkt. Hierbij wordt voorrang gegeven aan wie het voorgaande jaar deel uitmaakte van het LNOO en nieuwe inschrijvingen volgens chronologie.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten (LNOO) richt zich naar aankopers die hun expertise continu willen versterken en verdiepen via leersessies die een stapje verder gaan, die graag meedenken, die graag hun eigen goede en mogelijk ook minder goede ervaringen willen delen om als individu en groep daaruit te leren, ...

In het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten krijgt u als lid jaarlijks:

  • 4 leermomenten waar verdieping en expertise-uitwisseling centraal staan zowel met de docent-expert als met de andere deelnemers (vervanging door een collega is toegelaten). U maakt daarbij de keuze ofwel voor Gent ofwel Westerlo;
  • toegang tot de studiedag overheidsopdrachten waar u uit het totaalaanbod van 16 sessies een keuze van 4 sessies maakt;
  • toegang tot het intern leerplatform waar u de presentaties vooraf al kunt doornemen;
  • de contactgegevens van de overige deelnemers voor tussentijdse vragen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten is exclusief bestemd voor aankopers van aanbestende overheden met het oog op de versterking van hun expertise door middel van uitdieping van regelgeving en praktijk alsook door onderlinge ervaringsuitwisseling over valkuilen en goede praktijken. Consultants worden niet toegelaten.

In dit lerend netwerk is het niet de bedoeling dat basiskennis wordt aangebracht. Deze wordt verondersteld gekend te zijn waardoor we meteen een niveau dieper kunnen gaan.

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...) en bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen, zorginstellingen en andere aanbestedende overheden. Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Neem contact op via nick.mouton@escala.be.

Programma

U schrijft in naar keuze in voor drie of vier sessies.

Bij inschrijvingunt u via het vrij veld aangeven of u alle sessies dan wel 3 van de 4 meevolgt en in voorkomend geval voor welke sessie. Indien een bepaalde datum voor u niet past is het toegestaan om te wisselen van locatie. Bent u zelf verhinderd dan is het ook toegestaan dat een collega deelneemt in uw plaats mits voorafgaande verwittiging.

***

Sessie 1: Duurzaamheid | Gastspreker: Mr Matthias Castelein, Lydian

Dinsdag 14/3 te Nazareth, Hotel Van der Valk (E17)

Dinsdag 28/3 te Westerlo, Kamp C

Sessie 2: Motivatie afwijkingen | Gastspreker: Dhr. Michel Renard, Tuc Rail

Dinsdag 6/6 te Westerlo, Kamp C

Maandag 12/6 te Nazareth, Hotel Van der Valk (E17)

Sessie 3: Specificiteit aankoop voeding | Gastspreker: Mevr. Tamara Bruning en mevr. Daisy Schellinck, stad Gent

Dinsdag 5/9 te Nazareth, Hotel Van der Valk (E17)

Dinsdag 19/9 te Westerlo, Kamp C

Sessie 4: Vrije sessie | Moderator: Gitte Laenen, GD&A

Dinsdag 28/11 te Westerlo

Donderdag 14/12 te Gent

De data voor de jaarlijkse Studiedagen Overheidsopdrachten te Gent (Hotel Van der Valk) en te Westerlo (4Wings) worden later bekendgemaakt. (periode november-december)

Prijsinfo

Leden uit de publieke sector en social profit betalen € 880,00 (4 sessies & studiedag) of € 750,00 (3 sessies & studiedag). Oud-leden betalen respectievelijk € 800,00 en € 680,00. Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo en desgevallend voor welke sessie (1, 2, 3 of 4) u past.

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 1320,00 (4 sessies & studiedag) of € 1100,00 (3 sessies & studiedag). Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo en desgevallend voor welke sessie (1, 2, 3 of 4) u past.

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.