LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten Gent & Westerlo


Het Lerend Netwerk voor de aankoper die zijn/haar expertise wil versterken.
Club Overheidsopdrachten & aankoop 220650

Introductie

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten is er:

  • voor de aankoper die zijn/haar expertise inzake overheidsopdrachten blijvend wil versterken;
  • voor de aankoper die ervaringen en best practices rond overheidsopdrachten wenst uit te wisselen met andere leden.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten bestaat uit:

  • 4 interactieve leermomenten (namiddagsessies)
  • begeleid door topdocenten
  • met netwerklunch
  • gratis deelname aan studiedag overheidsopdrachten (nov 2024 - concrete data en inhoud volgen)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten is er voor ervaren aankopers.

Het richt zich niet tot:

  • consultants
  • aankopers zonder basiskennis

Het aantal deelnemers is beperkt. Bestaande leden krijgen voorrang, daarna volgens chronologie van inschrijving.

Bijkomende info

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...) en bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen, zorginstellingen en andere aanbestedende overheden.

Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Contacteer Renaat Picqueur.

Programma

In 2024 bestaat het Lerend Netwerk Overheidsopdrachten opnieuw uit 4 namiddagsessies.

Dossiers voor leveringen: samenstelling van een korf/catalogus (wat met kortingspercentages?)

Mr. Chris Schijns

Nazareth: 22/04

Westerlo: 15/04

Tijdens deze sessie leert u alles wat u als aanbesteder moet weten over overheidsopdrachten, meerspecifiek opdrachten voor levering met omstandige inventarissen. Door de praktische focus van deze sessie ontwikkelt u niet alleen uw kennis, maar ook uw vaardigheden door middel van oefeningen en case studies, dit met betrekking tot hoe om te gaan met korven, catalogi, kortingspercentages, brutoprijzen, ... .Zo kunt u deze direct toepassen in uw dagelijkse prakti jk.’

De voorafgaande marktconsultatie: nut, draagwijdte en aandachtspunten

Mr. Anthony Poppe

Nazareth: 20/06

Westerlo: 11/06

Een voorafgaande marktconsultatie kan een zeer nuttig instrument zijn in de voorbereiding van een overheidsopdracht. De aanbesteder kan toetsen of en op welke manier zijn/haar behoefte kan  ingevuld worden door de markt. Bovendien kan hij/zij de ondernemers op de hoogte brengen van zijn/haar plannen en eisen. Tijdens deze sessie geeft de spreker aan op welke manier de aanbesteder een voorafgaande marktconsultatie kan uitvoeren. Ook geeft de spreker de juridische aandachtspunten weer bij het voeren van een voorafgaand marktonderzoek, om risico’s voor de navolgende gunningsprocedure te vermijden.

Uitsluiting en kwalitatieve selectie bij het aanbesteden van overheidsopdrachten (oa. art. 48 KBU, evaluatie van de financiële draagkracht,...): praktische aanpak (ratings edm.)

Dhr. Willem Pauwels

Nazareth: 17/09

Westerlo: 09/09

De aanbesteder krijgt van de wetgever overheidsopdrachten een hele resem instrumenten aangereikt om selectie te voeren tussen de verschillende inschrijvers op haar overheidsopdracht. In deze sessie wordt met bijzondere aandacht gekeken naar de praktische toepassing van de leerstukken 'uitsluiting' en 'kwalitatieve selectie': niet de platgetreden paden, wel de do's en dont's voor de aanbesteder die op dit vlak het verschil wil (kunnen) maken. Plus est en vous, aanbesteder!

Vrije sessie door Mr. Gitte Laenen (concrete inhoud wordt in september bepaald door de leden van het LNOO)

Mr. Gitte Laenen

Nazareth: 10/12

Westerlo: 26/11

Prijsinfo

  • Nieuwe leden uit de publieke sector en social profit: 4 sessies & studiedag: € 925,00
  • Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit: 4 sessies & studiedag: € 1.390,00

Vermeld bij inschrijving of u inschrijft voor Gent of Westerlo.

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.