LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten

Club Overheidsopdrachten en aankoop 190583

Omschrijving

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten (LNOO) richt zich naar aankopers die hun expertise continu willen versterken en verdiepen via leersessies die een stapje verder gaan, die graag meedenken, die graag hun eigen goede en mogelijk ook minder goede ervaringen willen delen om als individu en groep daaruit te leren, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten is exclusief bestemd voor aankopers van aanbestende overheden met het oog op de versterking van hun expertise door middel van uitdieping van regelgeving en praktijk alsook door onderlinge ervaringsuitwisseling over valkuilen en goede praktijken. Consultants worden niet toegelaten. In dit lerend netwerk is het niet de bedoeling dat basiskennis wordt aangebracht. Deze wordt verondersteld gekend te zijn waardoor we meteen een niveau dieper kunnen gaan.

Een stuurgroep met geïnteresseerden uit het Lerend Netwerk zal samengesteld worden om het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder te laten evolueren. Deze stuurgroep zal naar de toekomst doe de topics bepalen, eventuele gastsprekers uit de praktijk, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...

Programma

In het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten krijgt u als lid jaarlijks:

  • 2 leermomenten waar verdieping en expertise-uitwisseling centraal staat zowel met de docent-expert als met de andere deelnemers.
  • toegang tot de studiedag overheidsopdrachten waar u uit het totaalaanbod van 16 sessies een keuze van 4 sessies maakt.
  • toegang tot het intern leerplatform waar u de presentaties vooraf al kan doornemen, waar updates verwijnen bij relevante actua, waar u verbonden bent met de andere deelnemers voor vragen, uitwisseling van bestekken, modellen, ...

Topics voor de eerste twee leermomenten:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U neemt deel op XX-XX te Gent of XX-XX te Westerlo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U neemt deel op XX-XX te Gent of XX-XX te Westerlo

Indien een bepaalde datum niet past is het toegestaan om te wisselen van locatie. Bij verhindering is het ook toegestaan dat een collega deelneemt mits voorafgaande verwittiging.

Welkom met lunch vanaf 12:15. Leersessie van 13:00 tot 16:00