LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten


Deze opleiding gaat klassikaal door, indien de omstandigheden het toelaten.
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 190583
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 190583

Introductie

Het LNOO werd zowel in Gent als in Westerlo succesvol opgestart met

 • een mooie diverse groep overheden en vzw's
 • zeer interactieve en leerrijke sessies professioneel begeleid door Manik Peferoen en Kristien Devos
 • de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten met identiek programma te Gent en Westerlo.

Na de positieve evaluatie en het enthousiasme bij de deelnemers voor de eerste jaargang, gaan we in 2021 voor een tweede jaargang.

De stuurgroep bestaande uit enkele bereidwillige deelnemers van het Lerend Netwerk bakenden de thema's of voor de drie sessies (een uitbreiding dus). Ze worden na de finalisering verder aangevuld. Uiteraard blijft ook de jaarlijkse studiedag overheidsopdrachten deel uitmaken van het Lerend Netwerk.

Omschrijving

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten (LNOO) richt zich naar aankopers die hun expertise continu willen versterken en verdiepen via leersessies die een stapje verder gaan, die graag meedenken, die graag hun eigen goede en mogelijk ook minder goede ervaringen willen delen om als individu en groep daaruit te leren, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten is exclusief bestemd voor aankopers van aanbestende overheden met het oog op de versterking van hun expertise door middel van uitdieping van regelgeving en praktijk alsook door onderlinge ervaringsuitwisseling over valkuilen en goede praktijken. Consultants worden niet toegelaten. In dit lerend netwerk is het niet de bedoeling dat basiskennis wordt aangebracht. Deze wordt verondersteld gekend te zijn waardoor we meteen een niveau dieper kunnen gaan.

De stuurgroep laat het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder evolueren (bepalen van de topics, gastsprekers, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...). Interesse om ook deel uit te maken van de stuurgroep? Neem contact op via nick.mouton@escala.be.

Programma

In het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten krijgt u als lid jaarlijks:

 • 3 leermomenten waar verdieping en expertise-uitwisseling centraal staat zowel met de docent-expert als met de andere deelnemers (vervanging door een collega is toegelaten). U maakt daarbij de keuze ofwel voor Gent ofwel Westerlo
 • toegang tot de studiedag overheidsopdrachten waar u uit het totaalaanbod van 16 sessies een keuze van 4 sessies maakt
 • toegang tot het intern leerplatform waar u de presentaties vooraf al kan doornemen, waar u verbonden bent met de andere deelnemers voor vragen, uitwisseling van bestekken, modellen, ...

Topics 2021 ( in ontwikkeling)

Sessie 1 (27/4 te Gent; 29/4 te Westerlo)

"Value for money: hoe overheidsopdrachten van diensten (ontwerpers, consultancy, ...) op een kwalitatieve manier uitbesteden?"

Docent: Manik Peferoen

Als aanbestedende overheid neemt u voor opdrachten soms studiebureaus, ontwerpers, consultants ... onder de arm.

De verwachtingen naar hen toe zijn enerzijds hoog. De factuur vaak evenzeer. Toch beantwoordt de dienstverlening niet altijd aan de verwachtingen.

Hoe zorgt u ervoor dat u waar krijgt voor uw geld:

 • Welke clausules plaatst u in bestekken?
 • Wat voorziet u concreet als dienstverlening?
 • Hoe dwingt u één en ander concreet af?
 • Hoe zorgt u dat ze geen taken/verantwoordelijkheid afschuiven?
 • Hoe houdt u hen in de loop op het moment dat er aansprakelijkheden worden ingeroepen?
 • Enzovoort

Er wordt in eerste instantie gefocust op het aanstellen van architecten, ontwerpers en studiebureaus. Bij uitbreiding worden bestekken voor consultancy besproken.

De deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken en valkuilen te puren.

Sessie 2 (8/6 te Gent; 10/6 te Westerlo)

 

"If this then that: hoe opdrachtnemers beter responsabiliseren?"

Docent: Kristien Devos

Als er iets fout loopt of dreigt te lopen is het als aanbestedende overheid in bepaalde situaties niet altijd evident om kordaat in te grijpen. Dit mede omwille van de afweging ingrijpen versus de relatie met de aannemer/dienstverlener/leverancier voor het verder vervolg van het werk of toekomstige opdrachten.

Daardoor kunt u echter wel in situaties terecht komen waar u uzelf in de problemen werkt. 'Had ik maar' ... Het is dan vaak ook goed om in het bestek een aantal zaken goed uit te werken en te voorzien, zaken die automatisch in werking treden, ... het 'kalf al verdronken' is. Het opleggen van sancties en maatregelen vanuit de opdrachtdocumenten: wat zijn mogelijkheden, verplichtingen, afwijkingen, ... alsook de hele beschreven dynamiek wordt behandeld in deze sessie ... door de docent en de deelnemers.

De deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken en valkuilen te puren.

Sessie 3 (14/9 te Gent; 16/9 te Westerlo)

Topic volgt binnenkort

 

Studiedag Overheidsopdrachten (november/december te Gent & te Westerlo)

 

Voorbije topics 2020:

Onregelmatigheden

Na een beknopte opfrissing van de theorie, wordt op basis van talrijke (eigen) praktijkvoorbeelden ingezoomd op de onregelmatigheden op vlak van

 • essentiële besteksbepalingen
 • 'formele' eisen: UEA en handtekening

Waarbij u telkens ook praktisch wordt aangeleerd hoe om te gaan met dergelijke onregelmatigheden in uw gunningsbeslissingen (al dan niet in het kader van een eventuele regularisatiemogelijkheid), op basis van praktijkvoorbeelden en best practices vanuit de rechtspraak.

Ook aan de deelnemers zal, uiteraard vrijblijvend, gevraagd worden om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken en valkuilen te puren.

Onderhandelen

Tijdens de tweede sessie van ons lerend netwerk wordt gefocust op de 'grenzen' van het onderhandelen in het kader van overheidsopdrachten. Per onderhandelginsprocedure wordt in detail stilgestaan bij de onderhandelingsmogelijkheden en -limieten. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden en best practices vanuit de rechtspraak.

Opnieuw zijn eigen cases vanuit de deelnemers zeer welkom. Deze worden opnieuw klassikaal besproken om daaruit goede praktijken en valkuilen te puren.

Indien een bepaalde datum voor u niet past is het toegestaan om te wisselen van locatie. Bij verhindering is het ook toegestaan dat een collega deelneemt mits voorafgaande verwittiging.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 29/04/2021 13:00 16:30
donderdag 10/06/2021 13:00 16:30
donderdag 16/09/2021 13:00 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 900,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 27/04/2021 13:00 16:30
dinsdag 08/06/2021 13:00 16:30
dinsdag 14/09/2021 13:00 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 900,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.