Hoe correct leveringen en diensten van beperkte waarde aankopen binnen de regelgeving overheidsopdrachten?


Overheidsopdrachten van geringe omvang - aanvaarde factuur - onderhandelingen zonder bekendmaking
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 160224

Introductie

Deze opleiding is op maat van kleine vzw's die geconfronteerd worden met de wetgeving overheidsopdrachten maar in eerste instantie vooral praktisch willen weten hoe zij moeten omgaan met relatief kleine aankopen (computers, meubilair, logistieke aankopen, bureaumateriaal, ...) of prestaties/diensten door derden. Idem voor organisaties die normaalgezien niet onder de wet overheidsopdrachten vallen maar die omwille van een projectsubsidie vanwege de overheid of een andere reden hier toch (tijdelijk) rekening mee moeten houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

zie hoger

Programma

DEEL 1: TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE PRINCIPES

 • Wanneer moet ik me houden aan de overheidsopdrachtenregelgeving
  • in het kader van de volledige werking
  • enkel in het kader van gesubsidieerde werking
 • Welke basisprincipes dienen bij iedere opdracht gerespecteerd te worden
  • verplichte mededinging
  • gelijke behandeling en non-discriminatie
  • transparantie en geregelde vertrouwelijkheid
  • forfaitaire betaling na aanvaarde uitvoering
  • motivatie en informatieplicht

DEEL 2: OPDRACHTDOCUMENTEN

 • De voorbereiding van de opdracht
 • De bekendmaking van de opdracht
 • Het bestek in zijn diverse onderdelen
 • Uitwerking selectiecriteria en gunningcriteria
 • Regelmatigheidsnazicht van de offertes
 • Evaluatie
 • Gunningbeslissing
 • Sluiting

DEEL 3. PROCEDUREMOGELIJKHEDEN OPDRACHTEN VAN BEPERKTE OMVANG

 • De opdrachten van beperkte omvang afgesloten met aanvaarde factuur
  • wanneer kan het
  • minimumeisen bij de toepassing
  • belang van de bestelwijze
  • opmaak van een goede bestelbon
 • De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • wanneer kan deze procedure toegepast worden
  • wanneer moet hiervoor een bestek uitgewerkt worden
  • waarover kan men onderhandelen
  • hoe verlopen de onderhandelingen
  • praktijktips voor het optimaliseren van de onderhandelingen
 • Mededingingsprocedure met onderhandelen
  • wanneer kan deze procedure toegepast worden
  • hoe de deelnemers selecteren
  • praktijktips
 • Nieuwe verruimde mogelijkheden

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 16/06/2020 09:30 12:30
dinsdag 16/06/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Rudi Claeys is jurist en doceert juridische opleiding bij diverse hogescholen en universiteiten. Hij is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht. Bij Escala doceert hij verschillende jaren rond overheidsopdrachten binnen de open opleidingen en begeleidde hij diverse organisaties en besturen ifv de overheidsopdrachtenwetgeving. Hij is dan ook didactisch sterk en beschikt over een ruime expertise naar de sector van de non profit en de overheden toe.

Goede en duidelijke uitleg. Top lesgever!

Els Hoskens, Politiezone Waasland-Noord

Deze opleiding kreeg een beoordeling van 92% voor de inhoud en 98% voor de docent (voorjaar 2019)