Basisopleiding overheidsopdrachten voor beginners

Introductie

Wordt u voor het eerst geconfronteerd met overheidsopdrachten? Of bent u er enige tijd in actief, maar zonder degelijke basisvorming waardoor u soms onzeker bent?

U maakt kennis met alle relevante aspecten van overheidsopdrachten. In de theorie alsook in de praktijk. Dit tijdens een compacte en intensieve 3-daagse opleiding.

Wij geven u de nodige handvaten om correct om te gaan met deze moeilijke materie en de juiste keuzes te maken.

Deze opleiding is een initiatie-opleiding en biedt een goede basis. Escala organiseert ook vervolgopleidingen over specifieke aspecten. Voor een overzicht, klik hier.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat leert u tijdens deze opleiding?

 • De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten, zodat u alles kunt situeren en begrijpen.
 • De wetgeving die momenteel van toepassing is. U krijgt een duidelijk overzicht van alle bestaande richtlijnen, wetten, KB's, ... Dankzij dit kader kunt u de regelgeving vlot opzoeken en interpreteren.
 • De verschillende stappen die een overheidsopdracht aflegt. Van behoefte tot gunning en uitvoering. Welke "levensfasen" doorloopt een overheidsopdracht?
 • Valkuilen en aandachtspunten van de overheidsopdrachtenwetgeving. Waar moet u op letten, waar kan het fout lopen en wat riskeert u als organisatie of bestuur als u iets verkeerd doet?

Kortom, u krijgt een antwoord op alle essentiële zaken die nodig zijn om de overheidsopdrachtenwetgeving correct toe te passen. Zo vermijdt u problemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent aankoper bij een bestuur, entiteit of vzw die onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt
 • U bent als medewerker betrokken bij de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten
 • U levert als medewerker of verantwoordelijke van een andere dienst informatie aan aan de aankoopdienst voor de opmaak van bestekken en om dit beter te kunnen doen, wilt u  een basisinzicht verwerven in de procedure
 • U bent een medewerker van een architect of studiebureau die overheidsopdrachten opmaakt of opvolgt in de naam van een aanbestedende organisatie
 • U bent als bestuurder, mandataris of leidinggevende eindverantwoordelijk en u wil een basisinzicht verwerven in de regelgeving

Bijkomende info

Interne opleiding of begeleiding?

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie.

Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?

 • Uw organisatie of bestuur start met overheidsopdrachten
 • Een aantal nieuwe medewerkers moeten aan de slag met overheidsopdrachten
 • Medewerkers die de wetgeving reeds toepassen wensen een heropfrissing of wensen een bepaald aspect uit te diepen om er vlotter mee om te kunnen gaan

Wat kunnen we voor u doen?

 • Een opleiding op maat van uw bestuur of organisatie.
 • Begeleiding bij effectieve opdrachten: advies over te kiezen procedures, opmaak van het bestek, ...
 • Coaching van één of meerdere medewerkers bij de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving.

Vraag een offerte aan bij tine@escala.be en wij garanderen u eerstdaags een helder en vrijblijvend antwoord. Hiermee gaan we dan graag samen met u verder mee aan de slag om tot een volledig toegepaste opleiding te komen.

Programma

Opleidingsdag 1 en 2

 • De overheidsopdracht:
  • Wat is een overheidsopdracht?
  • De centrale principes en doelstellingen
  • Jargon en terminologie
 • Het wetgevend kader
 • Het toepassingsgebied
 • Soorten overheidsopdrachten
 • Verschillende stappen van de overheidsopdracht:
  • Voorbereiding bij de opmaak van het bestek
  • Het opmaken van een bestek
  • Plaatsen van de opdracht
  • E-notification: wat?
 • Indiening en onderzoek van de offertes van de kandidaten
 • Beoordeling, sluiten en gunnen van de opdracht
 • Uitvoering, oplevering en betaling van de opdracht
 • Valkuilen:
  • Aandachtspunten en alarmbellen voor de aanbestedende organisatie
  • Valkuilen in de procedure
  • Rechtsbescherming en mogelijke sancties

Dit alles aan de hand van heldere voorbeelden.

Opleidingsdag 3

De leerstof uit de eerste twee opleidingsdagen wordt op een andere manier aangebracht en overlopen aan de hand van oefeningen en voorbeelden.

In een ongedwongen sfeer past u de leerstof toe in de praktijk, zodat het voor u nog concreter wordt. U maakt op vlak van plaatsing van overheidsopdrachten ook kennis met bestekdocumenten uit de praktijk, u maakt samen een gunningsbeslissing op (waarin dus de verschillende stappen doorheen de plaatsingsprocedure terugkomen) en op vlak van de uitvoering van overheidsopdrachten maakt u onder meer samen een proces-verbaal van ingebrekestelling op ... zodat u na afloop van de opleiding over de nodige theoretische en praktische bagage beschikt om aan de slag te gaan tijdens zowel de plaatsings- als uitvoeringsfase van overheidsopdrachten.

Prijsinfo

Behoort u niet tot de besturen of social profit en wenst u deel te nemen aan deze opleiding om de overheidsopdrachten te leren kennen (vrije beroepers, architectenbureaus, studiebureaus, ...) vanuit de invalshoek van de aanbestedende overheden dan kunt u deze opleiding ook volgen aan het inschrijvingsrecht van 695 euro (excl. btw).

Deze opleidingen wordt op diverse locaties klassikaal georganiseerd. Er is ook een reeks die volledig als live webinar doorgaat. De reeks te Hasselt wordt deels klassikaal gegeven (eerste twee lesdagen) en vervolgens als live webinar.

Mocht het wegens beperkende maatregelen niet mogelijk zijn om de opleidingen klassikaal te organiseren dan zullen deze omgezet worden in live webinars waarbij de lesmomenten gespreid worden (sessies van 3u met een pauzemoment halverwege).

Dhr. Rudi Claeys, is jurist en doceert juridische opleiding bij Escala en diverse Hogescholen en Universiteiten. Rudi is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht. Hij doceert reeds jarenlang verschillende opleidingen rond overheidsopdrachten, zowel in open aanbod als in house, en heeft een zeer uitgebreide praktijkervaring door de begeleiding van aanbestedende overheden in het plaatsen en de opvolging van hun overheidsopdrachten. Rudi Claeys is uw docent voor de de eerste twee opleidingsdagen.

Mevr. Kristien Devos deed haar eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op langs de private kant van de inschrijver bij de ondernemingen Siemens NV en Zenitel NV. Daarna was ze gedurende tien jaar actief als juridisch adviseur bij Eurostation NV, de voormalige vastgoeddochter van NMBS. Daar adviseerde ze de projectleiders bij de uitvoering van grote vastgoedprojecten van de overheid en adviseerde ze de aankoopdienst voor alle overheidsopdrachten. Als senior expert overheidsopdrachten gaf ze nadien opleiding voor EBP om tenslotte het advocatenkantoor van Mr. Wim Rasschaert te vervoegen als juridisch adviseur specifiek voor overheidsopdrachten.

Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en vastgoedprojecten..

Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als advocaat bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten en publiek vastgoed. Hij treedt regelmatig op als spreker over allerlei overheidsopdrachtenthema's.

Kristien Devos & Manik Peferoen verzorgen de derde opleidingsdag.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.