Basis overheidsopdrachten voor beginners 1.0

Introductie

Wordt u voor het eerst geconfronteerd met overheidsopdrachten? Of bent u er enige tijd in actief, maar zonder degelijke basisvorming waardoor u soms onzeker bent?

U maakt kennis met alle relevante aspecten van overheidsopdrachten. In de theorie alsook in de praktijk. Dit tijdens een compacte en intensieve 3-daagse opleiding.

Wij geven u de nodige handvaten om correct om te gaan met deze moeilijke materie en de juiste keuzes te maken.

Deze opleiding is een initiatie-opleiding en biedt een goede basis. Escala organiseert ook vervolgopleidingen over specifieke aspecten. Voor een overzicht, klik hier.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat leert u tijdens deze opleiding?

 • De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten, zodat u alles kunt situeren en begrijpen.
 • De wetgeving die momenteel van toepassing is. U krijgt een duidelijk overzicht van alle bestaande richtlijnen, wetten, KB's, ... Dankzij dit kader kunt u de regelgeving vlot opzoeken en interpreteren.
 • De verschillende stappen die een overheidsopdracht aflegt. Van behoefte tot gunning en uitvoering. Welke "levensfasen" doorloopt een overheidsopdracht?
 • Valkuilen en aandachtspunten van de overheidsopdrachtenwetgeving. Waar moet u op letten, waar kan het fout lopen en wat riskeert u als organisatie of bestuur als u iets verkeerd doet?

Kortom, u krijgt een antwoord op alle essentiële zaken die nodig zijn om de overheidsopdrachtenwetgeving correct toe te passen. Zo vermijdt u problemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent aankoper bij een bestuur, entiteit of vzw die onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt
 • U bent als medewerker betrokken bij de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten
 • U levert als medewerker of verantwoordelijke van een andere dienst informatie aan aan de aankoopdienst voor de opmaak van bestekken en om dit beter te kunnen doen, wilt u  een basisinzicht verwerven in de procedure
 • U bent een medewerker van een architect of studiebureau die overheidsopdrachten opmaakt of opvolgt in de naam van een aanbestedende organisatie
 • U bent als bestuurder, mandataris of leidinggevende eindverantwoordelijk en u wil een basisinzicht verwerven in de regelgeving

Bijkomende info

Interne opleiding of begeleiding?

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie.

Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?

 • Uw organisatie of bestuur start met overheidsopdrachten
 • Een aantal nieuwe medewerkers moeten aan de slag met overheidsopdrachten
 • Medewerkers die de wetgeving reeds toepassen wensen een heropfrissing of wensen een bepaald aspect uit te diepen om er vlotter mee om te kunnen gaan

Wat kunnen we voor u doen?

 • Een opleiding op maat van uw bestuur of organisatie.
 • Begeleiding bij effectieve opdrachten: advies over te kiezen procedures, opmaak van het bestek, ...
 • Coaching van één of meerdere medewerkers bij de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving.

Vraag een offerte aan bij tine@escala.be en wij garanderen u eerstdaags een helder en vrijblijvend antwoord. Hiermee gaan we dan graag samen met u verder mee aan de slag om tot een volledig toegepaste opleiding te komen.

Programma

Opleidingsdag 1 en 2

 • De overheidsopdracht:
  • Wat is een overheidsopdracht?
  • De centrale principes en doelstellingen
  • Jargon en terminologie
 • Het wetgevend kader
 • Het toepassingsgebied
 • Soorten overheidsopdrachten
 • Verschillende stappen van de overheidsopdracht:
  • Voorbereiding bij de opmaak van het bestek
  • Het opmaken van een bestek
  • Plaatsen van de opdracht
  • E-notification: wat?
 • Indiening en onderzoek van de offertes van de kandidaten
 • Beoordeling, sluiten en gunnen van de opdracht
 • Uitvoering, oplevering en betaling van de opdracht
 • Valkuilen:
  • Aandachtspunten en alarmbellen voor de aanbestedende organisatie
  • Valkuilen in de procedure
  • Rechtsbescherming en mogelijke sancties

Dit alles aan de hand van heldere voorbeelden.

Opleidingsdag 3

De leerstof uit de eerste twee opleidingsdagen wordt op een andere manier aangebracht en overlopen aan de hand van oefeningen en voorbeelden.

In een ongedwongen sfeer past u de leerstof toe in de praktijk, zodat het voor u nog concreter wordt. U maakt op vlak van plaatsing van overheidsopdrachten ook kennis met bestekdocumenten uit de praktijk, u maakt samen een gunningsbeslissing op (waarin dus de verschillende stappen doorheen de plaatsingsprocedure terugkomen) en op vlak van de uitvoering van overheidsopdrachten maakt u onder meer samen een proces-verbaal van ingebrekestelling op ... zodat u na afloop van de opleiding over de nodige theoretische en praktische bagage beschikt om aan de slag te gaan tijdens zowel de plaatsings- als uitvoeringsfase van overheidsopdrachten.

Prijsinfo

Behoort u niet tot de besturen of social profit en wenst u deel te nemen aan deze opleiding om de overheidsopdrachten te leren kennen (vrije beroepers, architectenbureaus, studiebureaus, ...) vanuit de invalshoek van de aanbestedende overheden dan kunt u deze opleiding ook volgen aan het inschrijvingsrecht van 879,00 euro (excl. btw).

Deze opleidingen wordt op diverse locaties klassikaal georganiseerd. Er is ook een reeks die volledig als live webinar doorgaat. De reeks te Hasselt wordt deels klassikaal gegeven (eerste twee lesdagen) en vervolgens als live webinar.

Mocht het wegens beperkende maatregelen niet mogelijk zijn om de opleidingen klassikaal te organiseren dan zullen deze omgezet worden in live webinars waarbij de lesmomenten gespreid worden (sessies van 3u met een pauzemoment halverwege).

Dhr. Rudi Claeys, is jurist en doceert juridische opleiding bij Escala en diverse Hogescholen en Universiteiten. Rudi is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht. Hij doceert reeds jarenlang verschillende opleidingen rond overheidsopdrachten, zowel in open aanbod als in house, en heeft een zeer uitgebreide praktijkervaring door de begeleiding van aanbestedende overheden in het plaatsen en de opvolging van hun overheidsopdrachten. Rudi Claeys is uw docent voor de de eerste twee opleidingsdagen.

Mr Chris Schijns, expert overheidsopdrachten Adlex

Dhr. Willem Pauwels, studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.

Willem Pauwels

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.