Signalen herkennen van en wegwijs bij familiaal geweld


Detecteer (sporen van) familiegeweld
Opleiding Opsporing 190493

Introductie

Iedereen heeft wel eens gevoelens van boosheid en/of kwaadheid. Maar wanneer deze vormen aannemen van geweld tegen een partner, is er een groot probleem. Als ruzie uitmondt in lichamelijk of psychisch geweld of mishandeling, is dit een brug te ver.

Omschrijving

In deze opleiding wordt uitgelegd wat familiaal geweld is, hoe men familiaal geweld kan herkennen, wat de gevolgen zijn en welke stappen men kan ondernemen om familiaal geweld een halt toe te roepen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

maatschappelijk werkers, zorgverleners, politieambtenaren, medewerkers hulporganisaties

Programma

 • Wat is familiaal geweld?
 • Wat is partnergeweld?
 • Vormen van partnergeweld
 • Interpretatie statistieken
 • Cirkel van geweld
 • Signalen van partnergeweld
 • Verband alcoholmisbruik
 • Gevolgen partnergeweld
 • Kinderen als getuige van partnergeweld
 • Waar kunt u terecht?
 • Juridisch vervolg

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.