Begeleidingssnoei van laanbomen


Laanbomen: van aanplant tot levenskrachtige volwassen boom
Opleiding Openbaar groenbeheer 180310

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om op een oordeelkundige manier de begeleidingssnoei van laanbomen uit te voeren, van aanplant tot volwassenheid van de boom.

Introductie

Laanbomen moeten, door de specifieke plaats waar ze groeien, binnen een bepaalde ruimte en vorm kunnen uitgroeien tot volwaardige, levenskrachtige exemplaren.

Omschrijving

Bomen langs wegen of in een bebouwde omgeving kunnen, doordat ze groeien en volwassen worden, overlast gaan geven voor verkeer of gebouwen. Om dit te voorkomen moet in de jeugdfase begonnen worden met snoeien om een takvrije stam te krijgen van voldoende lengte. In deze opleiding leert u wat, wanneer en hoe moet gesnoeid worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Leidinggevenden en medewerkers van groendiensten
 • Teamverantwoordelijken en medewerkers van sociale economie-bedrijven
 • (Tuin) aannemers van openbare werken

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Een basiskennis snoeien vormt een meerwaarde bij de start van deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

Methodologie

Praktijkgerichte instructie

Programma

 • Inleiding: achtergronden van het snoeien
 • Groei van een boom
 • Groeisnelheid en conditie
 • Bepalen van de takvrije stamlengte
 • Tijdelijke en blijvende kroon
 • Probleemtakken
 • Regels voor de begeleidingssnoei
 • Werkwijze en werkvolgorde
 • Maatregelen bij snoeiachterstand
 • Snoeitechniek
 • Snoei in de blijvende kroon
 • Reacties na verwonding

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.