Achterstallige snoei van straatbomen


Verantwoord de achterstallige (begeleidings)snoei van straatbomen uitvoeren
Opleiding Openbaar groenbeheer 060004

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze training kunt u verantwoord de achterstallige (begeleidings)snoei van straatbomen uitvoeren rekening houdende met het eindbeeld, omgeving en veiligheid.

Omschrijving

Straat- en laanbomen vragen omwille van hun standplaats bijzondere aandacht op het vlak van snoeien. Door bomen gedurende de eerste jaren van hun groei grondig, bestudeerd en selectief te snoeien, wordt de boom na verloop van tijd nagenoeg onderhoudsvrij! Dit kan met vakkundig snoeien gerealiseerd worden. Wanneer dit niet van in het begin na aanplant vakkundig gebeurd is, moeten ingrepen achteraf uitgevoerd worden. Dit vraag heel wat kennis en inzicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Zelfstandigen en medewerkers die op een professionele wijze met groenvoorziening bezig zijn
  • Medewerkers groendiensten
  • Tuinverzorgers
  • Tuinaannemers

Voorkennis

De deelnemers kennen de courante snoeitechnieken bij bomen.

Programma

  • Vaststellen conditie en vitaliteit van de boom
  • Eindbeeld leren vastleggen
  • Snoeitechniek en -percentage
  • Achterstallige snoei van bomen
  • Veiligheidsaspecten
  • Praktijkvoorbeelden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.