IIOA: behandelen van bezwaren

Webinar Omgevingsrecht 190614

Omschrijving

Het voeren van een openbaar onderzoek maakt deel uit van de gewone vergunningsprocedure. In deze sessie gaat de spreker dieper in op bezwaren geuit specifiek tegen de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. De behandeling van deze bezwaren is namelijk vaak balanceren op een slappe koord.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Omgevingsambtenaren die vergunningsaanvragen (al dan niet in beroep) behandelen.

Programma

Hoe gaat u om met de ingediende individuele en collectieve bezwaren (vormelijk, ontvankelijkheid, ten gronde)? Behoren ze al dan niet tot de beoordelingsgronden van een omgevingsvergunningsaanvraag? Zijn ze al dan niet gegrond? Waarop letten in uw motivering? In welke gevallen moet je een 2de openbaar onderzoek voeren?

Deze en andere vragen komen in deze sessie aan bod, waarbij zo mogelijk praktijkvoorbeelden worden aangehaald en er ook ruimte is voor interactiviteit en vraagstelling.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien