Energiezuinig ondernemen


Bewust omgaan met energie
Opleiding Milieu 170467

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat zijn om met kennis van zaken de vaak onvoldoende gekende maatregelen voor besparingen in uw organisatie te detecteren en aan te pakken, kortom bewuster om te gaan met energie.

Introductie

Voor elke ondernemer is het bewust en efficiënt omgaan met energie belangrijker dan ooit. Het zal altijd zorgen voor belangrijke kostenbesparingen. De energiekost heeft namelijk een belangrijke impact op de verkoopprijs van de producten en dienstverlening.

Omschrijving

Veel energie gaat onnodig verloren door alledaagse gewoontes en situaties. Door een gerichte rondgang in de organisatie zal men ervaren dat sommige situaties onnodig handenvol geld kosten, met andere woorden er zijn heel wat opportuniteiten om te besparen wat de kwaliteit en groei en winstgevendheid van de organisatie ten goede komt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is voornamelijk bedoeld voor leidinggevenden die binnen hun organisatie op zoek zijn naar opportuniteiten in het kader van energiebesparing.

Methodologie

Er wordt gewerkt met herkenbare praktijkvoorbeelden, dit zorgt voor concrete verbetertips. Het leertraject voorziet een voortdurende afwisseling van theoretische onderbouw, klassieke illustraties (cases) en oefeningen die herkenbaar zijn. De opleiding bestaat uit een collectief gedeelte en een individueel gedeelte. Het collectief of klassikaal gedeelte bestaat uit 3 lessen. Voor de individuele sessie zal de docent rechtstreeks afspreken met u tijdens de eerste les. Deze individuele sessie gaat door in uw onderneming. Deze innovatieve aanpak die een combinatie is van collectieve sessies vanuit de praktijk aangevuld met individuele coaching zal leiden tot een beter resultaat.

We voorzien maximaal 12 deelnemers, interactie met de deelnemers is zeer belangrijk, vandaar deze beperkte groepsgrootte.

Programma

Deze opleiding zal u voldoende informeren betreffende de praktische haalbaarheid en de financiële aspecten van energiebesparingen: welke maatregelen zijn direct met weinig kosten realiseerbaar, welke zijn de Quick Wins, welke investeringen zijn haalbaar, en welke niet, of nog niet?

Op het einde van de opleiding moet u in staat zijn om met kennis van zaken de vaak onvoldoende gekende maatregelen voor besparingen in uw organisatie te detecteren en aan te pakken.

 Om hieraan tegemoet te komen voorzien wij de volgende aandachtspunten:

 • Introductie opleiding: behoeftenpeiling, wat mag ik verwachten.
 • Energiehuishouding, energieaudit, energieconsumptieanalyse, energieverbruiken in kaart brengen, evaluatie van de verbruiken en de daaraan verbonden kost. Interpretatie van de energiefactuur.
 • Hoe kan ik sluipverbruiken opsporen, hoe krijg ik zicht op energieverliezen en verspillingen?
 • Quick Wins.
 • Welke zijn de milieuverplichtingen inzake energie, zijn er andere reglementeringen en richtlijnen?
 • Hoe kan een stappenplan voor concrete besparingsmaatregelen eruitzien?
 • Energieverslinders zoals warm water, koeling, elektriciteit, perslucht, verwarming, verlichting, airconditioning, ...
 • Mogelijkheden om energie te recupereren.
 • Energiebesparingen in een kantooromgeving.
 • Besparingen op vlak van mobiliteit, binnen logistieke processen, op vlak van middelen, verplaatsingen, ...
 • Inkopen van energie, energiecontracting.
 • Wat mag u verwachten van hernieuwbare energie zoals zonne-energie, windenergie, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, ...
 • Mogelijke subsidiemaatregelen.
 • Energiehuishouding, opzetten van een energiebeheersysteem.
 • Individuele ondersteuning tijdens een bedrijfsinterne coaching.

Voor deze opdracht doen wij beroep op de heer Oscar Moonen. Oscar is zaakvoerder van Professional Consulting. Hij is gespecialiseerd als management consultant voor milieu, energie, veiligheid en kwaliteit.

Onze docent is een actieve ondernemer. Vanuit deze ondernemende attitude kan hij zich naadloos inleven in de werkwereld van de zelfstandig ondernemer en de KMO.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.