Energiebesparingstechnieken - initiatie


Bespaar geld op uw energiefactuur
Opleiding Milieu 090278

Introductie

"Met (zeer) eenvoudige middelen geld besparen op uw energiefactuur, het kan!"

Omschrijving

Besparingen op de energiefactuur zijn een belangrijke en noodzakelijke uitdaging.

Veel energie gaat verloren door alledaagse gewoontes en situaties. Bovendien gaat er ook een steeds groter budget naar koeling en verwarming door hun stijgende kostprijs.

Door een gerichte rondgang in de organisatie zal men ervaren dat sommige situaties onnodig handenvol geld kosten, met andere woorden er zijn heel wat opportuniteiten om te besparen.

Besparen op kosten door in te grijpen op de energiefactuur is meestal de voor de hand liggende reden om aan energiemanagement te gaan doen. Een andere reden is misschien een milieuvergunningsaanvraag of het verkleinen van brandrisico's t.g.v. kortsluitingen, oververhitte transformatoren, .... of bijvoorbeeld slecht werkende stookinstallaties of koelinstallaties.

Via de energiedoorlichting brengt u alvast alle energiestromen van uw organisatie in beeld en kunt u verbeteringsmaatregelen opstellen voor een realistische besparing.

Waarom een energiedoorlichting opmaken?

 • Het verwerven van een beter inzicht in energieverbruik
 • Het opsporen van abnormaal en/ of onnodig verbruik
 • Het evalueren van het gebruik van de technische installaties en de gebouwfysische eigenschappen
 • Het evalueren van besparingsmaatregelen
 • Het energiebewustzijn aanmoedigen
 • Het creëren van een beter inzicht in de rendabiliteit van toekomstige investeringen

Rationeel omgaan met energie betekent dat u de behoefte aan energie zo laag mogelijk moet houden, dat er gestreefd wordt naar een maximale recuperatie van energie en dat de energieomzettingen zo optimaal mogelijk verlopen.

Deze opleiding zal u voldoende informeren betreffende de praktische haalbaarheid en de financiële aspecten van energiebesparingen: welke maatregelen zijn direct, met weinig kosten realiseerbaar, welke investeringen zijn haalbaar, en welke niet, of nog niet ...

Op het einde van de opleiding moeten de deelnemers in staat zijn om met meer gezag en kennis van zaken de vaak onvoldoende gekende maatregelen voor besparingen in hun organisatie te detecteren en aanpakken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de medewerkers die op de een of andere manier betrokken worden bij de technische en/ of financiële aspecten van energiebeheer in een organisatie en die onvoldoende voorkennis hebben van deze soms complexe materie.

Voor de milieucoördinator komt dit initiatief in aanmerking voor de verplichte permanente bijscholing.

Programma

 • Waarom rationeel omspringen met energie?
 • Hoe is de totale energiekost opgebouwd? Wat is de kostprijs van energie?
 • Wat is de betekenis van een energieprestatiecertificaat?
 • Hoe kan ik sluipverbruiken opsporen?
 • Welke alternatieven bestaan er?
 • Hoe evalueer ik de verbruikcijfers en de daaraan verbonden kost?
 • Is het normaal dat ik veel moet betalen voor reactief vermogen?
 • Hebt u zicht op energieverliezen en verspillingen?
 • Hoe energie besparing op processen, op boilers, koelinstallaties, verlichting, verwarming?
 • Hoe energieverbruiken in kaart brengen, registreren en analyseren via metingen en apparatuur?
 • Welke zijn de milieuverplichtingen inzake energie, zijn er andere reglementeringen en richtlijnen?
 • Hoe kan een stappenplan voor concrete besparingsmaatregelen eruitzien?
 • Welke technieken voor isolatie, verwarming en ventilatie zijn interessant?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor energiebesparingen in een bureauomgeving?
 • Wat mag je verwachten van warmte en elektriciteit uit zonlicht, windenergie, warmtepomp, warmtekrachtkoppeling?
 • Hoe een praktisch energiebeheer opzetten?

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd in veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie is hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator werd. Sinds 2000 is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.