De milieuwetgeving in Wallonië

Opleiding Milieu 170474

Omschrijving

Het Waalse decreet betreffende de milieuvergunningen van 11 maart 1999 vormde een breuk met de exploitatievergunningen volgens het ARAB door de invoering van een nieuw vergunningstelsel. Het ARAB stelsel was immers compleet verouderd en er diende rekening gehouden te worden met verschillende Europese richtlijnen.

Het nieuwe Waalse milieuvergunningenstelsel is in werking getreden op 1 oktober 2002 door verschillende uitvoeringsbesluiten en vormt sindsdien de tegenhanger van de Vlarem. Sommige vernieuwingen waren behoorlijk ingrijpend, zo werd geopteerd voor een volledige koppeling tussen stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning door de zogenaamde permis unique. Wallonië werkt dus al geruime tijd met een "omgevingsvergunning".

Tijdens deze opleiding brengen we inzicht in de structuur van de Waalse wetgeving waarbij we vooral aandacht besteden aan de concrete betekenis en de praktische aspecten. Waar relevant maken we de vergelijking met de situatie in Vlaanderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Met deze opleiding richten we ons tot de milieucoördinator, de  milieuverantwoordelijke, de zaakvoerder en de leidinggevende die geconfronteerd worden met de milieuproblematiek van het bedrijf of de organisatie. Er is een attest van deelname voorzien.

Methodologie

De docent zal vooral het accent leggen op problemen die hij kon constateren tijdens de begeleiding van bedrijven en tijdens het opmaken van vergunningsaanvragen. Door verschillende vragen te beantwoorden krijgt u inzicht in de milieuwetgeving en de bijhorende verplichtingen.

Programma

Aandachtspunten tijdens deze opleiding zijn:

 • Krachtlijnen van het milieuvergunningendecreet
 • Praktische toelichting van de wetgeving en waar relevant vergelijken met Vlaanderen
 • Het Waalse vergunningensysteem
 • Wie moet wat doen en wanneer, verplichtingen, aanvragen, ...
 • Betrokken overheden
 • De administratie en bijhorende documenten
 • Oude vergunningen, wat doen we hiermee
 • Specifieke aandachtspunten voor afval, afvalwater, bodem, lucht, water, verpakking, geur, geluid,  handhaving, ...
 • De verschillende "permis"
 • ...

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 07/02/2019 14:30 17:30
donderdag 07/02/2019 17:30 20:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 25/04/2019 14:30 17:30
donderdag 25/04/2019 17:30 20:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be