Aandachtspunten bij de opmaak-wijziging van een milieuvergunning


Hoe uw milieuvergunningsaanvraag succesvol laten verlopen
Opleiding Milieu 080332

Omschrijving

Heel wat KMO's in Vlaanderen werken nog steeds met een exploitatievergunning of een "oude" milieuvergunning die de huidige activiteiten niet meer dekt.

De wetgever heeft de laatste jaren echter niet stilgezeten. De vergunningen moeten plaats maken voor een "omgevingsvergunning" volgens het omgevingsdecreet.

Bedrijven die nu geen conforme milieuvergunning hebben moeten beseffen dat hun het recht tot exploiteren niet aanwezig is en bijgevolg activiteiten kunnen worden verzegeld.

Gezien de behandelingstermijn voor het bekomen van een vergunning kan oplopen tot een jaar en er vaak zeer veel gegevens ontbreken om de aanvraag op te maken, is het aangewezen om tijdig te starten zodat men niet zonder een vergunning komt te vallen die de activiteiten dekt.

Geen geldige milieuvergunning verplicht u om te stoppen met uw activiteiten, en sommige activiteiten kunnen zelfs helemaal niet meer "opnieuw" vergund geraken!

Deze opleiding zal u alvast verduidelijken hoe u uw milieuvergunningsaanvraag succesvol kunt laten verlopen.

Tot slot wordt er ook een toelichting gegeven omtrent de toekomstige integratie met stedenbouwkundige vergunningen waarbij in 2017 de milieuvergunning zal worden vervangen door een omgevingsvergunning.

Gezien de toekomstige ontwikkelingen kan het bovendien interessant zijn om tijdig de bestaande toestand te "regulariseren".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en leidinggevenden die betrokken worden bij de opmaak en de aanvraag van een milieuvergunning.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met voorbeelden uit de praktijk. Vertrekkende vanuit het wetgevend kader wordt vrij snel overgeschakeld naar de praktijksituatie. De aangebrachte kennis is direct bruikbaar en zal u ondersteunen bij de opmaak van uw eigen milieuvergunningsaanvraag.

Programma

Situering en algemeen kader:

 • Belangrijke begrippen: exploitant, milieutechnische eenheid, inrichting, ...
 • Wettelijk kader: Milieuvergunningendecreet, Vlarem I  en Vlarem II & III

Indeling hinderlijke en risicovolle inrichtingen:

 • Veel voorkomende inrichtingen
 • Oefening indeling

Mogelijke vergunningsaanvragen:

 • Melding
 • Mededeling van kleine verandering
 • Milieuvergunningsaanvraag
 • Procedures en termijnen
 • Plan van aanpak/ werkwijze

Werkwijze Milieuvergunningsaanvraag:

 • Gegevensverzameling en inventarisatie
 • Inventarisatie gevaarlijke stoffen en solventen
 • Vergunningsaanvraagformulier
 • Valkuilen, meest voorkomende problemen
 • Nuttige tips

Toekomstige ontwikkelingen:

 • Integratie met Stedenbouwkundige Vergunningen
 • Omgevingsvergunning

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.