Zelfzorg: omgaan met stress


Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening
Opleiding Maatschappelijke Topic 220340

Introductie

Dossierlast, beslissingen en wetgeving die regelmatig wijzigen, administratieve verplichtingen, soms veeleisende cliënten, onevenwicht tussen inzet en het gewenst resultaat, ... voor veel maatschappelijk werkers de minder leuke kant van hun dagelijkse realiteit op de werkvloer.

In deze korte opleiding leert u dat stress ook een hulpbron kan zijn voor efficiëntie en werkvoldoening.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten in verschillende werksettings.

Programma

Tijdens de workshop wordt de 'case Yvonne' praktisch toegelicht. Via deze case leert u wat u kunt doen om spanningsklachten te reduceren en stress werkbaar te maken. Stress als hulpbron bij efficiëntie en werkvoldoening.

Case Yvonne

Yvonne werkt 10 jaar als maatschappelijk werkster. Het laatste jaar werd het haar allemaal wat te veel. Ze kreeg spanningsklachten waaronder nekpijn, zich moeilijk kunnen concentreren, vermoeidheid. Ze wilde niet helemaal onderuitgaan en nam een aantal maatregelen. Ze leerde o.a. hoe het juist benutten van haar brein haar kon helpen te focussen en meer rendement te halen uit haar inspanningen. Yvonne hanteert ook een andere stressmindset waardoor ze stress bewust inzet en zo de nodige moed ontwikkelt om uitdagingen aan te gaan. Haar timemanagement heeft ze ingeruild voor focusmanagement en ze weet dat op 'konijnen schieten de aandacht wegneemt van de olifant'.

Kunt u net als Yvonne slim leren omgaan met konijnen en olifanten? Stress werkbaar en leefbaar maken? Meer voldoening, werkplezier en rendement? Schrijf u dan in voor deze workshop. Een werkmap is voorzien die u achteraf ook als praktische leidraad kunt blijven gebruiken.

Brigitte Denolf is klinisch psycholoog, gecertificeerd stress- en burn-out coach en wandelcoach met 30 jaar ervaring binnen HR, waarvan ruim 20 jaar binnen de openbare sector. Via coaching, training en teambegeleiding ondersteunde zij gemeente- en OCMW-personeel. 'Een leven lang lèven' is haar motto en drijfveer. Daarom zet zij in op werkvreugde en waardevol werk zodat leven=werken, werken=leven. In haar 3D-coaching en upteaming gaat ze eclectisch te werk: ze zoekt het beste uit voor haar coachees en hanteert een mix van coachingstijlen. Meer info over haar en haar werkwijze vindt u op www.bright-at-work.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.