Wegwijs in de zorg

Opleiding Maatschappelijke Topic 160474

Introductie

Ons zorglandschap is sterk uitgebouwd met diverse ambulante en residentiële, tijdelijke en permanente, rechtstreeks toegankelijke en ticketgebonden ondersteuningsvormen.

In de praktijk word je als maatschappelijk werker, hulpverlener, ondersteuner, sociale dienst of zorgverlener in een ziekenhuis, ... geconfronteerd met de thuissituatie van cliënten waar je merkt dat er hulp nodig is maar deze niet is ingeroepen omdat men geen zicht heeft op de mogelijkheden, omdat de procedure een te hoge drempel vormt of omdat men niet weet waarheen men zich moet richten; is er vaak een gebrek aan continuïteit in de zorg; ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten, medewerkers van sociale organisaties, eerstelijnszorg, thuishulp,... die in aanraking komen met mensen die wegens hun ouderdom, beperking of psychische problemen ondersteuning nodig hebben.

Voorkennis

Geen

Programma

Ondersteuning van ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, psychologische problemen

 • Een overzicht en duiding van de diverse termen
 • Huidig beleid
  • Ontschotting van de zorg
  • Vermaatschappelijking van de zorg, geïntegreerd breed onthaal, ...
  • Impact voor mensen met een ondersteuningsnood
 • Wachtlijsten en wachttijden
 • Waarmee rekening te houden naar de toekomst toe:
 • Communicatie tussen meerdere actoren in de thuissituatie
 • Een continuïteit in de zorg creëren
 • Hulp in de thuissituatie
 • Sociale kaart
 • Professionele diensten aan huis
 • Faciliteiten voor mantelzorgers (verlofmaatregelen, ondersteuning,...)
 • Wat als de thuissituatie tijdelijk/definitief onhoudbaar is
 • Residentiële initiatieven
 • Dementie
 • Palliatief
 • BOB, DOP, rechtstreeks toegankelijke hulp,...
 • Tussenkomsten bij aanpassingen aan het huis
 • Rol van een sociaal huis en lokale dienstencentra
 • Opzetten van buurt-netwerken
 • ...

Varia: LOGO, Palliatieve netwerken,... en organisaties die naar aanleiding van specifieke vragen van de deelnemers in beeld kunnen komen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Hilde Terryn is als netwerkcoördinator in de zorg zeer goed op de hoogte van het zorglandschap. Zij treedt professioneel continu in overleg met eerstelijnszorg, thuiszorg, wzc, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en zorgactoren voor mensen met een beperking. Vanuit die jarenlange ervaring focust zij in deze opleiding op de zorg. Daarnaast is zij vrijwilliger binnen het palliatief netwerk.