Wegwijs in de zorg


Volwassenen en ouderen adviseren bij zorg- en ondersteuningsnoden
Webinar Maatschappelijke Topic 160474

Introductie

Ons zorglandschap is sterk uitgebouwd met diverse ambulante en residentiële, tijdelijke en permanente, rechtstreeks toegankelijke en ticketgebonden ondersteuningsvormen.

In de praktijk wordt u als maatschappelijk werker, hulpverlener, ondersteuner, sociale dienst of zorgverlener in een ziekenhuis, ... geconfronteerd met de thuissituatie van cliënten waar u merkt dat er hulp nodig is maar deze niet is ingeroepen omdat men geen zicht heeft op de mogelijkheden, omdat de procedure een te hoge drempel vormt of omdat men niet weet waarheen men zich moet richten, ... Redenen waarom er vaak een gebrek is aan continuïteit in de zorg.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten, medewerkers van sociale organisaties, eerstelijnszorg, thuishulp, ... die in aanraking komen met mensen die wegens hun ouderdom, beperking of psychische problemen ondersteuning nodig hebben.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Ondersteuning van ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, psychologische problemen:

 • Een overzicht en duiding van de diverse termen
 • Huidig beleid
  • Ontschotting van de zorg
  • Vermaatschappelijking van de zorg, geïntegreerd breed onthaal, ...
  • Impact voor mensen met een ondersteuningsnood
 • Wachtlijsten en wachttijden
 • Waarmee rekening te houden naar de toekomst toe:
  • Communicatie tussen meerdere actoren in de thuissituatie
  • Een continuïteit in de zorg creëren
  • Hulp in de thuissituatie
 • Sociale kaart
 • Professionele diensten aan huis
 • Faciliteiten voor mantelzorgers (verlofmaatregelen, ondersteuning, ...)
 • Wat als de thuissituatie tijdelijk/definitief onhoudbaar is
 • Residentiële initiatieven
 • Dementie
 • Palliatief
 • BOB, DOP, rechtstreeks toegankelijke hulp, ...
 • Tussenkomsten bij aanpassingen aan het huis
 • Rol van een sociaal huis en lokale dienstencentra
 • Opzetten van buurt-netwerken
 • ...

Varia: LOGO, Palliatieve netwerken, ... en organisaties die naar aanleiding van specifieke vragen van de deelnemers in beeld kunnen komen.

Hilde Terryn is als netwerkcoördinator in de zorg zeer goed op de hoogte van het zorglandschap. Zij treedt professioneel continu in overleg met eerstelijnszorg, thuiszorg, wzc, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en zorgactoren voor mensen met een beperking. Vanuit die jarenlange ervaring focust zij in deze opleiding op de zorg. Daarnaast is zij vrijwilliger binnen het palliatief netwerk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.