Slecht nieuws melden voor medewerkers uit de sociale sector en politie


Een houvast in moeilijke momenten
Opleiding Maatschappelijke Topic 120019

Introductie

Deze opleiding geeft u tips & tricks voor het voeren van een onderbouwd slechtnieuwsgesprek. Omdat best practices en o.a. opnames van rollenspellen tijdens deze opleiding worden voorzien, weet u hoe u dit praktisch moet aanpakken met het in acht nemen van een respectvolle benadering.

Omschrijving

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek kan een grote impact hebben op de cliënt, familie en nabestaanden.

Een overlijden, ongeval, ,... kan misschien routine zijn, doch voor de familie of de cliënt zelf is het belangrijk dat men tijdig en correct wordt geïnformeerd gezien er veel vragen kunnen rijzen bij diegene die het nieuws te horen krijgen.

Deze training heeft als doel communicatietechnieken aan te leren die ondersteuning bieden bij een integere benadering van diegene die het slecht nieuws ontvangt. Vanuit haar ervaring en expertise bij de politie leert de docente technieken aan waardoor de boodschapper ook zelf kan omgaan met persoonlijke emoties en spanningen, die men hierbij kan ervaren.

De opleiding reikt tools aan om voorbereid slecht nieuws te gaan melden en geeft structuur aan de gesprekken zelf. Via voorbeelden en cases worden mogelijke situaties overlopen die zich kunnen voordoen in de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

politie-inspecteurs, maatschappelijk/sociaal werkers

Programma

  • Wat is slecht nieuws?
  • Wettelijk kader politie informatief en als mogelijke leidraad voor sociale werkers
  • Voorbereiding slechtnieuwsgesprek
  • De slechtnieuwsmelding
  • Valkuilen bij slechtnieuwsgesprek
  • Eerste reacties/gevoelens van nabestaanden
  • Waardig afscheid nemen
  • Zelfzorg

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.