Signalen herkennen van en wegwijs bij familiaal geweld


Detecteer (sporen van) familiegeweld
Opleiding Maatschappelijke Topic 190493

Introductie

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Iedereen heeft wel eens gevoelens van boosheid en/of kwaadheid. Maar wanneer deze vormen aannemen van geweld tegen een partner, is er een groot probleem. Als ruzie uitmondt in lichamelijk of psychisch geweld of mishandeling, is dit een brug te ver.

Omschrijving

In deze opleiding wordt door de docent vanuit haar ervaring en expertise binnen de politie uitgelegd wat familiaal geweld is, hoe men familiaal geweld kan herkennen, wat de gevolgen zijn en welke stappen men zelf kan ondernemen om familiaal geweld een halt toe te roepen en/of welke stappen men kan zetten naar diverse instanties en hun rol / mogelijkheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

maatschappelijk werkers, zorgverleners, politieambtenaren, medewerkers hulporganisaties

Programma

 • Wat is familiaal geweld?
 • Wat is partnergeweld?
 • Geweld met vele gezichten
 • Cirkel van geweld
 • Gevolgen partnergeweld
 • Kinderen als getuige van partnergeweld
 • Juridisch vervolg
 • Acties tegen partnergeweld
 • Wet uithuisplaatsing – politionele mogelijkheden
 • Proces-Verbaal
 • Medisch luik – bewijs
 • Positieve acties – verzoening, bemiddeling (burgerlijk of gerechtelijk)
 • Meldpunten, actoren en instanties

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.