Partnergeweld: Kijk niet weg

Opleiding Maatschappelijke Topic 210719

Omschrijving

Binnen elke koppelrelatie vallen er wel eens woorden. Ruzie en meningsverschillen zijn op zich geen probleem. Maar wel als ze uitmonden in geweld van de ene partner op de ander. Geweld, in welke vorm dan ook, is ontoelaatbaar en heeft een groot impact op alle betrokkenen.

In deze opleiding komt u meer te weten over de soorten en vormen van geweld tussen partners. En de gevolgen ervan voor de ruziënde partners, maar vooral voor de kinderen die het meemaken.

We staan ook stil bij wat u kan doen als u vermoedt dat cliënten of mensen in uw omgeving ermee te maken hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor iedereen die werkt in

 • de hulpverlening
 • de gezondheidszorg: huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen in ziekenhuizen
 • de jeugdzorg: clb-medewerkers, medewerkers van Kind en Gezin, contextbegeleiders
 • thuiszorg: thuishulpen en hun verantwoordelijken
 • politie
 • advocaten

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Wat verstaan we onder partnergeweld?
 • De cijfers
 • Vormen van partnergeweld: het geweld is niet altijd even zichtbaar
 • Soorten partnergeweld: we maken onderscheid tussen koppels waarbij een of beide partners in de onmogelijkheid zijn tot empathie en andere koppels
 • Getuigenissen van mensen die geweld hebben meegemaakt en/of als kind getuige geweest zijn van het geweld tussen hun ouders
 • Wat kunt u doen als u vermoedt dat iemand in uw omgeving, uw patiënt, uw cliënt, ... te maken heeft met partnergeweld?
 • Ruime gelegenheid tot vragen stellen

Mieke De Schepper is stafmedewerker bij Beweging Tegen Geweld - vzw ZIJN. De vereniging brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken.

Samen met Mieke komen er ook enkele getuigen mee.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.