Burenruzies door de ogen van de vrederechter


Basiskennis over de mogelijke juridische oorzaken van burenruzies.
Opleiding Maatschappelijke Topic 100142

Introductie

Vaak zijn conflicten tussen buren geladen met veel emoties. Hierdoor kunnen kleine conflicten uitgroeien tot procedurele veldslagen. Aan deze conflicten kunnen diverse juridische oorzaken ten gronde liggen. Het is van groot belang deze juridische oorzaken te (er)kennen alvorens bij een burenruzie tussen te komen en aan de partijen mogelijke oplossingen aan te reiken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot:

  • Politiediensten
  • Sociale diensten
  • Overheidsdiensten (gemeenten, OCMW's, provinciebesturen, Vlaamse en Federale Overheidsdiensten)

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Tijdens deze opleiding worden de belangrijkste oorzaken van burenruzies besproken. Hierbij wordt stilgestaan bij de juridische bepalingen van deze oorzaken.

Op deze manier kunt u na deze opleiding burenruzies beter juridisch kaderen: welke wetgeving is in welke situatie van toepassing en wat zijn de wettelijke bepalingen hierover?

De docent is vrederechter met een jarenlange ervaring. De opleiding wordt dan ook doorspekt met concrete voorbeelden uit de praktijk zodat u concrete handvaten krijgt aangereikt voor toekomstige gevallen.

Daarnaast krijgt u mee hoe deze juridische conflicten tussen buren kunnen worden opgelost. Is een procedure via een rechtbank noodzakelijk, of kan het probleem via bemiddeling opgelost worden?

In de cursus worden de meest voorkomende oorzaken van burenruzies besproken:

  • afpaling: waar ligt de perceelsgrens
  • afsluiting: gemeen of eigen
  • erfdienstbaarheden
  • afstand van beplanting
  • burenhinder: foutief of niet?
  • wanneer bemiddelen niet lukt

Bij de bespreking zal vooral ook aandacht worden gegeven aan de nieuwe regelingen die sedert 1 september 2021 van kracht zijn ingevolge de invoering van het nieuwe boek 'goederen' in het Burgerlijk Wetboek.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.