Ongedierte- en insectenbestrijding in (groot)keukens NIEUW

Opleiding Logistiek 150283

Omschrijving

Ongedierte- en insectenbestrijding is een thema dat bij velen nogal wat vragen oproept. De autocontrolegids en wetgeving zijn hierin duidelijk: u dient verplicht over een preventief ongediertebestrijdingsplan te beschikken. Dit wordt ook daadwerkelijk gecontroleerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid). Deze opleiding helpt u met tips om uw ongedierte- en insectenbestrijding te optimaliseren. Er worden de nodige tips & tricks aangeboden om door u zelf het ongediertebestrijdingsplan op te stellen, of om bij offerteaanvragen een beter zicht te hebben over het totale pakket dat men aanbiedt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken en medewerkers (groot)keukens, sociale restaurants, maaltijdbedeling.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tips om op een zo eenvoudig mogelijke manier in uw instellingen aan ongediertebestijding te doen.

Cursusmateriaal : handouts van de slides.

Programma

Wat is een preventief ongedierte- en insectenbestrijdingsplan ?

Hoe opstellen en bijhouden?

Eenvoudige preventieve maatregelen te nemen : oa

  • Grondstoffen bij aankoop of ontvangst controleren op ongedierte.
  • Gemorste etenswaren of resten van etenswaren onmiddellijk opruimen.
  • Regelmatig afval verwijderen.
  • Vuilnisemmers gesloten houden en liefst buiten stockeren op enige afstand van het gebouw.
  • Horren tegen vliegende insecten plaatsen wanneer ramen en deuren openstaan.
  • De voorraadruimte uitrusten met lampen die insecten aantrekken en doden.
  • Voedingsmiddelen afdekken en nooit op de grond bewaren.
  • De lokalen grondig reinigen.

De technische fiches van de ongediertebestrijdingsmiddelen bijhouden.

Wat voorleggen bij controle FAVV ? Pratische tips.

Geert Leenknecht

Geert Leenknecht is sedert 1997 zaakvoerder van Deleclean bvba, gespecialiseerd bedrijf voor bestrijding en beheersing van ongedierte- en insectenbestrijding.

Deleclean bvba is tevens lid van de Belgische beroepsvereniging Belgian Pest Management Association (BePMA)