Maak de verliezen in uw onderhoudsdienst zichtbaar dankzij Hands on Tool Time


Haal meer performance uit uw team
Opleiding Logistiek 160460

Introductie

Weet u hoeveel tijd uw medewerkers werkelijk met hun werk kunnen bezig zijn? Vraagt u zich wel eens af waarom opdrachten altijd uitlopen? Hebt u het gevoel dat er meer performance uit uw team te halen is?

Omschrijving

Er wordt vaak in organisaties geklaagd over de vele handelingen die de uitvoerenden moeten doen om hun werk te kunnen doen. Hierbij gaat het soms om allerlei administratieve handelingen, soms om het verzamelen van materialen of om overleg met werkvoorbereiders, engineers of opzichters. Om zichtbaar te maken hoeveel dit werkelijk is en hoeveel tijd er effectief "gesleuteld" wordt is het nodig om dit objectief te meten.

Wat is HoTT?

Het is een methode om vanaf de werkvloer het gedeelte van de productiviteit te meten die te maken heeft met de omstandigheden waarbij het werk uitgevoerd moet worden. HoTT meet dus niet de kwaliteit van uw monteurs, fitters, kabelleggers of steigerbouwers, en ook niet hun prestaties. HoTT meet hoeveel uw medewerkers ongestoord kunnen doorwerken en dit heeft alles te maken met een adequate werkorganisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot alle verantwoordelijken binnen een sterk uitvoeringgebonden organisatie (bijvoorbeeld productie, onderhoud, service) die geconfronteerd worden met productiviteit en efficiëntie van de uitvoering en dit meetbaar willen maken.

Methodologie

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij een aantal definities en begrippen naar voor worden gebracht en uit een praktisch gedeelte waarbij aan de hand van een aantal cases de HoTT methodiek wordt aangeleerd.

Programma

Actuele problematiek i.v.m. productiviteit

 • Positionering van HoTT
 • Uitdagingen en opportuniteiten

Begrippen

 • Productiviteit
 • Meetmethodes
 • Benchmarking

MMO methodiek

 • Korte beschrijving van de MMO methode
 • Statistische benadering
 • Voorbeelden

HoTT methodiek

 • Opdeling onderhoudstaak in activiteiten
 • Codering - Verdeling activiteiten - Vermijdbaar, onvermijdbaar
 • In field meting, registratie
 • Gegevensverwerking
 • Grafische voorstelling
 • Voorbeelden

Interpretatie HoTT gegevens

 • Relatie met de werkstroom
 • Relatie met de organisatie

Verbeteringsplan

 • Wat is haalbaar?
 • Hoe implementeren?
 • Hoe verder opvolgen?

Oefeningen

 • Een aantal praktische cases worden voorgesteld
 • Indeling in groepjes van 2 à 3 HoTT assessors
 • HoTT metingen worden gesimuleerd
 • Bespreking van de gegevens en verbeteringspotentieel

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.