Kwaliteitssystemen in de zorgsector


Kwaliteitssystemen in de zorgsector
Opleiding Kwaliteit 170465

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding zal u een helder overzicht geven van de bestaande kwaliteitssystemen zodat u door de bomen het bos kan zien en zelf een keuze kan maken. We gaan in op verschillende begrippen en de verschillende onderdelen van een kwaliteitssysteem. We bespreken veelgebruikte technieken aan de hand van een casestudie en tien eenvoudige vuistregels. Deze laatste helpen bij het omzetten van doelen naar processen en het leren uit wat we meten. Zo zegt vuistregel 3 bvb.: voor elke KPI bestaat er minstens 1 proces en elk proces heeft minstens 1 KPI. Een proces dat niet aan een KPI is gekoppeld, ondersteunt het behalen van de organisatiedoelen niet.

Omschrijving

Kwaliteitssystemen helpen organisaties om goed bezig te zijn, niet om een overdaad aan regels en documenten te creëren. Ze helpen organisaties zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, zodat de best mogelijke zorg kan verleend worden. Uit de INK-statistiek blijkt dat we ondanks het veelvuldig gebruik van kwaliteitssystemen, er niet zo goed in slagen om doelen naar processen om te zetten en te leren uit wat we meten. Met deze opleiding willen we hierop inspelen en vuistregels aanreiken om kwaliteitssystemen doelgericht te gebruiken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep bestaat uit directies en kwaliteitsverantwoordelijken uit de zorgsector.

Programma

Tijdens deze opleiding willen we een antwoord geven op 3 kernvragen:

  1. Wat mag ik nu precies verwachten van een kwaliteitssysteem?
  2. Welk kwaliteitssysteem past het best bij onze organisatie?
  3. Hoe werk ik efficiënt met een kwaliteitssysteem?

Aan de hand van reële praktijkvoorbeelden geven we de mogelijkheden weer.

Deze interactieve aanpak kan slechts met een beperkte groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.