Kwaliteitssystemen in de zorgsector


Kwaliteitssystemen in de zorgsector
Opleiding Kwaliteit 170465

Omschrijving

Kwaliteitssystemen helpen organisaties om goed bezig te zijn, niet om een overdaad aan regels en documenten te creëren. Ze helpen organisaties zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, zodat de best mogelijke zorg kan verleend worden. Uit de INK-statistiek blijkt dat we ondanks het veelvuldig gebruik van kwaliteitssystemen, er niet zo goed in slagen om doelen naar processen om te zetten en te leren uit wat we meten. Met deze opleiding willen we hierop inspelen en vuistregels aanreiken om kwaliteitssystemen doelgericht te gebruiken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep bestaat uit directies en kwaliteitsverantwoordelijken uit de zorgsector.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding zal u een helder overzicht geven van de bestaande kwaliteitssystemen zodat u door de bomen het bos kan zien en zelf een keuze kan maken. We gaan in op verschillende begrippen en de verschillende onderdelen van een kwaliteitssysteem. We bespreken veelgebruikte technieken aan de hand van een casestudie en tien eenvoudige vuistregels. Deze laatste helpen bij het omzetten van doelen naar processen en het leren uit wat we meten. Zo zegt vuistregel 3 bvb.: voor elke KPI bestaat er minstens 1 proces en elk proces heeft minstens 1 KPI. Een proces dat niet aan een KPI is gekoppeld, ondersteunt het behalen van de organisatiedoelen niet.

Programma

Tijdens deze opleiding willen we een antwoord geven op 3 kernvragen:

  1. Wat mag ik nu precies verwachten van een kwaliteitssysteem?
  2. Welk kwaliteitssysteem past het best bij onze organisatie?
  3. Hoe werk ik efficiënt met een kwaliteitssysteem?

Aan de hand van reële praktijkvoorbeelden geven we de mogelijkheden weer.

Deze interactieve aanpak kan slechts met een beperkte groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

Voor iedere deelnemer wordt het boek "Kwaliteitssystemen in de zorgsector" voorzien.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West - Campus Ten Briele
  • Ten Briele 7
  • 8200 Sint-Michiels
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be

Koenraad De Smet is master in de onderwijskunde en heeft 30 jaar ervaring met kwaliteitssystemen binnen de zorgsector als paramedicus en systeemanalist. Zijn ervaringen als lead auditor ISO 9001, ISO 22000 (FSSC) en EN 16636 en FSSC laten toe om de opleiding op een interactieve manier te laten verlopen en in te gaan op specifieke vragen van de deelnemers. Hij schreef het boek "Kwaliteitssystemen in de zorgsector" uitgegeven door INNI en is als consultant betrokken bij de uitwerking van kwaliteitshandboeken.