Kwaliteitsmanagement voor lokale overheden


Richtlijnen volgens ISO 18091 voor gemeente, stad en provincie
Webinar Kwaliteit 180624

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding zal u een helder overzicht geven van interessante kwaliteitssystemen die een meerwaarde kunnen betekenen voor lokale overheden.

We gaan in op verschillende begrippen en de verschillende onderdelen van een kwaliteitssysteem. We focussen ons op de ISO 18091 en gaan samen op zoek naar de toegevoegde waarde van deze norm voor uw organisatie.

Het is niet zozeer de bedoeling om u te begeleiden in het behalen van deze ISO norm maar wel om met u na te gaan welke van de 39 indicatoren van de norm voor u toegevoegde waarde hebben of kunnen hebben.

Omschrijving

Burgers verwachten van lokale overheden dat ze zorgzaam, betrouwbaar en efficiënt zijn. Ze verwachten dat er voldaan wordt aan een minimum kwaliteitsniveau voor de geleverde diensten aangepast aan de noden van alle burgers. Er zijn tal van richtlijnen, normen en technieken die reeds toegepast worden binnen de industrie die ook interessant zijn voor lokale overheden. Een ISO-norm die inspeelt op een kwaliteitsvolle dienstverlening is de ISO 18091 die de systematiek volgt van de nieuwe ISO 9001 maar dan toegepast op de lokale overheid.

Deze norm met z'n 39 indicatoren biedt de noodzakelijke richtlijnen om op gestructureerde wijze aanvaardbare resultaten te behalen, de kwaliteit van de dienstverlening continu te verbeteren en hiermee te voldoen aan de verwachtingen van de burger.

Daarnaast zijn er binnen het kwaliteitsdenken tal van andere normen, methoden en technieken die ook voor lokale overheden de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle dienstverlening ten goede komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep zijn directies, kwaliteitsverantwoordelijken en verantwoordelijken van lokale overheden.

Methodologie

De docent werkt vanuit zijn ruime werkervaring en werkt voornamelijk met reële praktijkvoorbeelden.

Deze interactieve aanpak kan slechts met een beperkte groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

Programma

  • Hoe een kwaliteitsvolle dienstverlening ontwikkelen?
  • Belangrijke technieken binnen een kwalitatieve dienstverlening: ISO 9001, TQM/ EFQM, ISO 14001, ISO 45001, ISO 18091, ISO 50001, ...
  • Betrekken van de burger.
  • Kwaliteitsmanagementtechnieken binnen de Vlaamse lokale overheden: situatie, verwachtingen.
  • Wat mogen we verwachten van een kwaliteitssysteem?
  • Welk kwaliteitssysteem past het best bij onze organisatie?
  • Hoe werk ik efficiënt met een kwaliteitssysteem?
  • ISO 18091: aanpak, indicatoren, ...

Frank Verbist is van opleiding ingenieur biochemie en preventieadviseur niveau 1. Sinds 1990 is hij actief als adviseur in kwaliteitsmanagement, als strategisch begeleider, als docent en als coach. Zijn rijke ervaring maakt van hem de geknipte persoon voor deze opleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.