Kwaliteitsmanagement in overheidsbedrijven


“Een planmatige aanpak in end-to-end processen
Opleiding Kwaliteit 210616

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De verschillende normhoofdstukken nemen we samen onder de loep. Deze zullen we vertalen naar de concrete organisatie. We gaan op zoek naar de samenhang en de coherentie, naar bestaande strategische kapstokken, naar goede praktijken, … Maar we houden een pragmatische aanpak voor ogen.

We hebben specifieke aandacht voor de PDCA-methodiek en de vele voordelen van de end-to-end aanpak. Aan de hand van oefeningen krijgen we meer en meer inzicht in de houvast die de PDCA-methodiek ons kan geven.

Na de opleiding hebt u inzicht in kwaliteitsmanagement, weet u wat u mag verwachten van een kwaliteitssysteem, leert u de toegevoegde waarde ervan ontdekken voor uw organisatie  en kent u de te volgen stappen om mee te werken aan het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem.

Omschrijving

Hoe kan kwaliteit (volgens ISO 9001:2015) een houvast worden in overheidsdiensten en -organisaties? Laat de vaststelling van veel medewerkers, veel verschillende activiteiten en processen, het silodenken, … geen struikelsteen zijn voor een succesvolle kwaliteitsimplementatie.

Met een planmatige aanpak volgens de 'Plan-Do-Check-Act methodiek' zorgt u voor een stevige rode draad doorheen uw organisatie.

En de ruggengraat voor de organisatie kunt u vinden in de 'end-to-end procesaanpak'. Hierdoor zorgt u voor het juiste evenwicht tussen transversale en lokale methodieken, als opstap naar een succesvolle kwaliteitsimplementatie. Een end-to-end procesaanpak zorgt ervoor dat medewerkers niet alleen inzicht hebben in hun bijdrage maar ook hun activiteiten kunnen afstemmen op de doelstellingen van het volledig proces.

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2015 leent zich zeer goed om op een solide manier de structuur van uw organisatie te onderbouwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit is een interessante opleiding voor personen die actief betrokken zijn binnen de kwaliteitsdienst of bij verbeterprojecten van overheidsinstellingen of -organisaties. Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Methodologie

Tijdens deze exclusieve opleiding willen we een concrete aanpak meegeven en handvaten aanreiken om kwaliteitsmanagement (volgens ISO 9001:2015) te implementeren in uw organisatie. Geen ingewikkelde theorieën, maar wel beste praktijken, gesteund op de ruime ervaring van de docent.

Programma

  • High Level Structuur en ISO 9001:2015: van abstracte begrippen naar concrete kapstokken
  • Plan-Do-Check-Act als rode draad
  • Praktische invulling van de Plan-Do-Check-Act methodiek
  • End-to-end processen: concept en voordelen
  • Implementatie van end-to-end processen
  • Wendbaarheid van de organisatie
  • Ervaringsuitwisseling en benchmarken

Stefan Lambert, was bij Infrabel tot en met het voorjaar 2021Team Lead Management Systems & Quality Implementation en vervolgens sinds najaar 2021 Team Lead Emergency Planning & Business Continuity.

De geknipte persoon dus voor deze opleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.