Interne ISO auditor kwaliteit met persoonlijke coaching


Wordt gekwalificeerd intern auditor met persoonlijke coaching
Opleiding Kwaliteit 040508

Introductie

ISO managementsystemen - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001#ISO 45001 en aanverwanten

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding is de deelnemer gekwalificeerd intern auditor.

Omschrijving

Van managementsystemen wordt verwacht dat deze periodiek doorgelicht worden om te zien of aan de eisen van de overeenstemmende ISO normen is voldaan. Audits worden bij voorkeur volgens de beste praktijk voorbereid, planmatig uitgevoerd en op een begrijpelijke manier gerapporteerd. Om dit op een gegronde manier te kunnen, wordt dit toegewezen aan medewerkers die daarvoor zijn gekwalificeerd. Daardoor kunnen niet enkel eisen opgelegd door de normen geverifieerd worden, maar ook of managementsystemen meerwaarde bieden in uw organisatie.

Tijdens deze opleiding krijgt zelfs u een persoonlijke versie van de officiële ISO9001:2015 norm.

Van hieruit wordt vertrokken en de relatie met andere ISO normen duidelijk gemaakt, zoals ondermeer managementsystemen voor milieu (ISO 14001) en veiligheid en welzijn (OHSAS 18001 en aankomende vervanger ISO 45001).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die grondig kennis wensen  te maken met de (nieuwe) ISO normen voor managementsystemen en hoe dit volgens de beste praktijk kan aangepakt worden.

Na de opleiding is de deelnemer gekwalificeerd intern auditor.

Een kwalificatie niet enkel voor de ISO 9001:2015 norm, maar ook een kwalificatie tot geïntegreerd auditing met andere managementsystemen zoals ISO 14001 en OHSAS 18001/ aankomende ISO 45001.

Bijkomende info

met de (nieuwe) ISO normen voor managementsystemen

Programma

Uw kwalificatie tot interne auditor is modulair opgebouwd:

 • De eerste 2 sessies zijn collectief en gaan klassikaal door.
 • De derde sessie is individueel in uw bedrijf, hiervoor spreekt u af met de docent.

1. Introductie tot de nieuwe ISO 9001:2015 norm en aanverwanten (collectieve sessie)

 • U leert hoe managementsystemen uw organisatie kunnen structureren.
 • U ontdekt het nieuwe concept van de ISO 9001:2015 norm en aanverwanten.
 • U leert de combinatiemogelijkheden van ISO 9001:2015 met aanverwante managementsystemen.
 • U leert met praktische modellen hoe deze systemen kunnen geïmplementeerd worden.
 • U krijgt de kans ervaringen uit te wisselen en te benchmarken met collega's.

2. Audits plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen (collectieve sessie)

 • U wordt gevormd in een diepgaande kennis van de ISO 9001:2015 norm en aanverwanten.
 • U leert een auditprogramma op te zetten en af te ronden.
 • U leert audittechnieken en -vaardigheden.

3. Begeleiding in het praktisch uitvoeren van een audit (individuele sessie)

 • U voert een audit of een interpretatie van eigen managementsyste(e)m(en) uit onder individuele begeleiding van de docent.
 • U vervult de nodige verificaties en rapportering.
 • U krijgt externe bijstand en een klankbord voor de beste praktijk.

Brecht Kindt kan beroep doen op 20 jaar ervaring betreffende het implementeren van managementsystemen op een pragmatische wijze en met vooral een meerwaarde voor de bedrijfsvoering.

Naast zijn kennis van managementsystemen heeft hij ook heel wat praktijkervaring als auditor, adviseur van de bedrijfsleiding en het management van ondermeer kwaliteit, veiligheid en milieu.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.