EHBO, ongevallenaangifte - bijscholing chauffeur C NIEUW

Opleiding Kwaliteit 140095

Introductie

Omschrijving

Wil je als chauffeur met rijbewijs C, C+E, C1, C1+E nog een geldig rijbewijs hebben voor 'vervoer voor derden' na 2016 ?

Deze module helpt je als chauffeur correct te reageren bij een noodsituatie. Daarnaast krijg je een aantal nuttige tips rond preventie cirminaliteit en het correct invullen van een ongevallen aangifte.

Beroepschauffeurs moeten binnen de vijf jaar 35 uur gecertificeerde opleiding volgen aan een erkend centrum om hun Code 95 te behouden. Per gevolgde module van ten minste 7 uur worden 7 kredietpunten toegekend door de FOD Mobiliteit.

De Europese richtlijn (2003/59/CE) en het KB (4/05/2007) bepalen wat moet gedaan worden om beroepschauffeur C en D te worden én te blijven. Deze verplichting geldt voor alle chauffeurs uit alle EU landen in alle EU landen. Ze zijn verplicht de opleidingen te volgen in het EU land waar het rijbewijs werd uitgeschreven of het land waar de werkgever gevestigd is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar beroepschauffeurs met rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E. De limietdatum voor het halen van de 35 uren bijscholing is 9 september 2016 voor chauffeurs met een rijbewijs van voor 9 september 2009. Voor nieuwe rijbewijzen moet je om de vijf jaar 35 uren nascholing volgen. Heb je een rijbewijs C, en D, dan volstaat het om slechts 35 uur nascholing te volgen over een periode van 5 jaar. Je kiest een module gericht op personenvervoer, goederenvervoer of beide. Vanaf je nieuwe code 95 of meestal in 2016 zijn bepaalde modules verplicht.

Voorkennis

Toelatingsvoorwaarden

Een geldig rijbewijs C, C+E, C1, C1+E .

Werkzaam in een Belgisch bedrijf.

Nederlandse taal.

Maximum 20 chauffeurs. Syntra West garandeert dat u een andere opleiding bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C kan volgen binnen de twee maanden op een andere lesplaats als de opleiding niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

7 uur opleiding = 7 kredietpunten

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

EHBO tips helpen je als chauffeur correct te handelen bij een noodsituatie

nuttige tips voor het invullen van het aanrijdingsformulier met een handig stappenplan.

Programma

noodsituaties kunnen beoordelen KB 3.5

opleiding van 7 uur

Deel 1: Inschatten van de situatie: tips EHBO

Erger voorkomen

Hulpdiensten waarschuwen

Hulp verlenen aan gewonden

Optreden bij brand

Inzittenden redden

De veiligheid van inzittenden waarborgen

Reactie in geval van agressie

Deel 2: Invullen van een ongevallenaangifte

Belangrijke definities gebruikt bij de verzekeringen

Beperkingen van de verzekeringen

Gemoedstoestand bij een ongeval

Procedures te volgen bij een ongeval

Invullen van het Europees aanrijdingsformulier

oefeningen invullen aanrijdingsformulier