Open Standaarden voor geLinkte Overheden (OSLO)- Leidinggevenden


Omgaan met de OSLO-norm als leiddinggevende
Opleiding ICT en informatiemanagement 140937

Introductie

De Open Standaarden voor geLinkte Overheden (OSLO) zorgen voor uniforme 'connecties' zodat gegevens makkelijker kunnen uitgewisseld worden tussen toepassingen en/of diensten. Het zijn dé (semantische) datastandaarden voor openbare besturen. Ze focussen op de kerndata van personen, organisaties, adressen, producten. Door standaardisatie kan allerlei data makkelijker worden herbruikt en komen we zo tot een efficiënter bestuur. Het OSLO initiatief is geen solitaire Vlaamse standaard, maar is afgestemd op de kernspecificaties van de Europese Commissie. OSLO zal dus maximaal aligneren op internationale standaarden. Daarvoor wordt samengewerkt met het ISA Programma van de Europese Commissie. Door OSLO conform te maken aan de kernspecificaties van ISA zullen toepassingen in staat zijn om gegevens uit te wisselen en wordt de duurzaamheid (stabiliteit) van de "OSLO norm" verzekerd.

OSLO is een initiatief van V-ICT-OR en is ontwikkeld in een multidisciplinair team en publiek-privaat consortium van 58 vertegenwoordigers uit 28 organisaties (met o.a. CORVE, AGIV, Fedict, FOD Informatie- en Communicatietechnologie, Europese Commissie). OSLO is gelanceerd op 31 mei 2013. Uitrol en verankering: de intensieve samenwerking met KING in Nederland zorgt voor een belangrijke bron van inspiratie bij het opstellen van de verdere 'roadmap'.

Omschrijving

Always-on, always connected is "het credo" van de nieuwe burger. Of informatie dient overal en altijd beschikbaar te zijn. De aangeboden overheidsdiensten dienen - eveneens - en bij sterke voorkeur uiteraard ook online beschikbaar en raadpleegbaar te zijn voor deze moderne nieuwe burger. Tegelijk dient een openbaar bestuur ook "de ouder wordende burger" - die geen gebruik (wenst) te maken van deze digitale technologie - eveneens op een efficiënte en klantvriendelijke manier verder te helpen. In een wereld van informatie-explosie en stijgende complexiteit dient u deze informatie paradox als leidinggevende binnen uw openbaar bestuur te managen.

U zou voor minder het bos door de bomen niet meer zien...

Maar wat betekent deze paradox voor u? Welke eisen stelt u aan uw eigen sturing? Hoe blijft u in control?

Tijdens deze eendaagse opleiding gaan wij na waar de uitdagingen liggen en waar de "OSLO-norm" vanuit de jobrol als leidinggevende (mandataris, bestuurder, secretaris, afdelingshoofd, ...) de nodige antwoorden (of opportuniteiten) biedt om te komen tot efficiënter omspringen met middelen en mensen binnen een open bestuur waarbij er tevens wordt gestreefd naar betere dienstverlening naar de burger en naar de bedrijven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hoger kader binnen openbare besturen:

 • Mandatarissen
 • Bestuurders
 • Secretarissen
 • Bestuurssecretarissen
 • Afdelingshoofden

Voorkennis

Ervaring hebben met informatiemanagement, processen, structuren en vakjargon die binnen openbare besturen gebruikt worden,

of

de 5-daagse opleiding "Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen" hebben gevolgd.

Bijkomende info

7 redenen waarom deze OSLO -norm - als leidinggevende - zo belangrijk is voor u:

1. Wat moet u als leidinggevende van de "OSLO-norm" kennen om uw overheidsdiensten beter te laten aansturen via uw medewerkers?

2. Wat is de Scoop, doelstelling en concrete resultaten van OSLO op vandaag en wat biedt de toekomst?

3. Wat is de rol van mijn openbaar (klein, middelgroot, groot) bestuur in de OSLO werking?

4. Hoe de "OSLO-norm" aanwenden om efficiënter om te gaan met de steeds schaarser worden overheidsmiddelen?

5. Efficiëntere dienstverlening naar de burger en naar bedrijven met minder middelen? Hoe visie en strategie bepalen en vertalen naar richtlijnen medewerkers?

6. Hoe kan men deze verhoogde efficiëntie - n.a.v. invoering van OSLO-norm meten?

7. "Quick Wins" en inspirerende "use cases" uit de praktijk.

Methodologie

Op basis van concrete praktijkvoorbeelden (Use Cases) wordt de OSLO norm aangeleerd binnen jobrol van leidinggevende.

standaarden-authentieke-bronne-1-2_2014-937.jpg
standaarden-authentieke-bronne-1-1_2014-937.jpg

Programma

 • Wat betekent  de "OSLO-norm":
  • Wat
  • Scoop
  • Doelstelling
  • Concrete resultaten
 • Wat is de OSLO-norm en hoe gaat u hiermee om als leidinggevende?
  • Hoe strategie en visie omzetten naar (dienst)richtlijnen
 • Inspirerende "use cases" die aanzetten om te denken uit een ander perspectief.
 • Het aanreiken van nieuwe impulsen en inzichten hoe u leert andere keuzes te maken?
 • Samen het roer omgooien om zo een andere koers te varen en hoe u uw eigen sturing anders kunt inrichten
2014-937-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Johan van der Waal is medeoprichter van VIAG (= Vereniging van Coördinatoren I&A in Nederlandse Gemeenten) en tevens strategisch adviseur bij KING (= Kwaliteits Instituut Nederlands Gemeenten) betreffende implementatie van het Digitaal Klant Dossier in Nederland.

Johan is tevens gespecialiseerd in:

 • ICT projectmanagement en automatisatie,
 • Informatievoorziening lokale overheden,
 • Strategisch advies betreffende planning, implementatie en bewaking van "OSLO-norm"

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.