Warmteverliesberekening volgens de laatste nieuwe norm


Bepaal de warmteverliezen
E-learning Heftruck, hoogwerker, … 141015

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding ben je in staat om aan de hand van een rekenblad de warmteverliezen van de woning volgens de norm te bepalen. Er wordt tegelijk een vergelijking gemaakt met de gegevens die in EPB beschikbaar zijn, zodat in de ontwerpfase een inschatting kan gemaakt worden van het benodigd vermogen.

Introductie

Deze opleiding komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming.

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd, hierdoor daalt het benodigd vermogen van de verwarmingsinstallatie. Daarenboven stijgt het aanbod van mogelijkheden om warmte op te wekken, waardoor het steeds belangrijker wordt om de juiste installatie te voorzien.

Omschrijving

Wanneer bij BEN-woningen de warmteverliezen verkeerd ingeschat worden, kan dit leiden tot slecht functionerende verwarmingstoestellen en zelfs tot situaties waarbij innovatieve producten zogezegd niet meer kunnen toegepast worden.

We willen dergelijke problemen vermijden en ervoor zorgen dat u volgens de laatste nieuwe normen de warmteverliezen correct kunt berekenen. Deze laatste nieuwe normen zijn NBN EN 12831:3003 en pr NBN EN 12831 ANB:2014.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot al wie betrokken is in het selecteren, dimensioneren en evalueren van verwarmingsinstallaties van gebouwen.

In het bijzonder richt deze opleiding zich tot installateurs, EPB-verslaggevers, energiedeskundigen en architecten.

Voorkennis

Basiskennis EPB en installaties is wenselijk.

Programma

Op basis van de beschikbare EPB-gegevens zoals U-waarden en oppervlaktes, aangevuld met bijkomende informatie, wordt een warmteverliesberekening van een woning opgemaakt.

2014-1015-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.