De (I)VZW en de maatschap na het nieuwe WVV

NIEUW

Introductie

Inzicht verschaffen inzake de wettelijke bepalingen, karakteristieken en het functioneren van een (i)vzw is het doel van deze opleiding.

De vzw valt onder het ondernemingsbegrip en de wetgever heeft ervoor geopteerd om ook de vzw's aan het wetboek te onderwerpen. Dit heeft gevolgen op het vlak van extra te vervullen formaliteiten.

Omschrijving

Zo moet men aandacht besteden bij de oprichting van of de aanpassing van de statuten van de vzw. Inschrijven in de KBO, de UBO-registratie, de bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementsregeling zijn bijvoorbeeld enkele gevolgen van dit wetboek.

Daarnaast zijn een aantal bepalingen gewijzigd tegenover wat onder de vroegere vzw-wet gold. Het begrip winst, de rol van de bestuurders, de leden, het voorwerp en het doel worden anders bekeken binnen de WVV.

Voor de vzw betekent de WVV niet enkel nieuwe verplichtingen, de WVV schept ook nieuwe mogelijkheden op het vlak van commerciële activiteiten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren
  • Bestuurders en stafmedewerkers van verenigingen

Tom Swinnen: vennoot bij Simont-Braun met een specialisatie in vennootschapsrecht, fusies en overnames. Hij is een veelgevraagd spreker op conferenties en seminaries en is daarnaast verbonden aan de vakgroep vennootschapsrecht van de Universiteit Gent.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.