Uw aansprakelijkheid in het gedrang na een arbeidsongeval?


Beperk de de risico's voor uw bestuur, organisatie, en uzelf
Opleiding Financieel Beleid 090223

Omschrijving

Vroeg of laat gebeurt het wel - een ernstig arbeidsongeval!

En dan? De meest voorkomende ongevallen met (in)directe aansprakelijkheid zijn arbeidsongevallen. De werknemer heeft een ongeval op het werk of op de weg naar en van het werk, een sportongeval of een verkeersongeluk. Bij de lichamelijke gevolgen speelt het ziekenfonds een belangrijke rol. Ieder ongeval met verwondingen moet gemeld worden aan het ziekenfonds.

Per 'soort' ongeval zijn er wel verschillende procedures die je moet volgen.

Maar wist u ook dat u zich als diensthoofd of HR-verantwoordelijke zich blootstelt aan strafvervolging? Weet u wie opdraait voor de schade van het slachtoffer of de nabestaanden?

In dit seminarie vertellen we u meer en vooral ook hoe u de risico's voor uw bestuur, organisatie, en uzelf kan beperken.

Zo weet u wie wanneer strafrechtelijk kan vervolgd voor inbreuken op de welzijnswetgeving. Wapen u met de nodige kennis vóór u onaangename verrassingen meemaakt!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personeelsverantwoordelijken, diensthoofden en verantwoordelijken voor de verzekeringsdossiers in de besturen.

Voorkennis

U hebt basiskennis arbeidsongevallenverzekering.

Programma

We bespreken niet alleen de principes, maar vertellen u ook vanuit onze praktijkervaring wat u best kan doen of net niet doen om het risico op aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Aan de hand van praktische cases bespreken we u uit wat u daaruit kan leren en hoe de risico's op aansprakelijkheid kan 'managen'.

  • Kan een werkgever, een bestuurder/zaakvoerder/gedelegeerd bestuurder of een leidinggevende worden geconfronteerd met een schadeclaim vanhet slachtoffer (of nabestaanden)? Ja, dat kan! We leggen u uit wanneer wel en wanneer niet en vooral welke maatregelen u best kan nemen.
  • Wij bespreken bovendien de voornaamste verplichtingen van de werkgever, onmiddellijk na een arbeidsongeval.
  • U krijgt van ons een praktisch stappenplan zodat uvoorbereid bent als er zich ooit een ongeval voordoet binnen uw bedrijf.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.