Subsidies voor het lager en secundair onderwijs: efficiënt inzetten op bestaande en toekomstige subsidiekansen

Opleiding Financieel Beleid 200647

Introductie

Het hedendaagse subsidielandschap is erg versnipperd en complex en voor vele organisaties is het dan ook moeilijk om door het bos de bomen nog te kunnen zien. Het is daarom ook niet onlogisch dat de meeste organisaties nog reële en mooie subsidiekansen laten liggen.

Deze opleiding richt zich specifiek op onderwijsactoren en geeft een concrete en praktijkgerichte inleiding op het Europese, federale en regionale subsidielandschap op maat van organisaties uit die brede sector. We schetsen een globaal beeld van verschillende mogelijke extra subsidiebronnen en -procedures en focussen daarbij uitgebreid en specifiek op die mogelijkheden die relevant zijn voor projecten binnen de ruime onderwijssector.

Cursisten kunnen na deze opleiding makkelijker subsidiekansen detecteren, sneller inspelen op diverse subsidiebronnen en subsidiedossiers met een hogere slaagkans opmaken. We reiken daarbij een aantal makkelijke en bruikbare handvaten, criteria en tips aan die uw zoektocht versnellen en vergemakkelijken en uw succesratio aanzienlijk kunnen verhogen. Deze opleiding eindigt bovendien met een interactief en leerrijk 'intervisietraject op maat' waarbij de deelnemers samen en met behulp van de lesgever nadenken over financieringsmogelijkheden en subsidiekansen voor hun interne projecten en werking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is specifiek opgebouwd rond en gefocust op het onderwijs en richt zich specifiek naar lagere en secundaire onderwijsactoren.

Leerkrachten, directies of stafmedewerkers van scholen(groepen) die meer willen te weten komen over de bestaande en toekomstige subsidiekansen voor hun school en projecten zijn hier aan het juiste adres. Bent u bezig met de voorbereiding of uitvoering van één of meerdere projecten waarvan u vermoedt dat het in aanmerking zou kunnen komen voor subsidies, maar weet u niet waar te zoeken? Of wilt u een duidelijk overzicht van alle subsidie- en financieringskansen die uw school mogelijk nog links laat liggen? Dan is deze opleiding iets voor u...

Enige voorkennis van het subsidielandschap is niet vereist.

Met het oog op een efficiëntie leerervaring en om maximaal op maat te werken laten wij maximaal 6 deelnemers toe tot deze opleiding.

Programma

Dag 1

DAGDEEL 1 - SUBSIDIES IN HET ONDERWIJS - ALGEMEEN

KENNISMAKING & INTRODUCTIE

 1. Doelstellingen en programma training
 2. Overzicht van het globale subsidielandschap
 3. Subsidies in de praktijk: sprekende illustraties en projectvoorbeelden uit de onderwijssector

SUBSIDIEMANAGEMENT IN UW ORGANISATIE

 1. Een subsidiezoektocht voor mijn school: hoe begin ik daaraan?
 2. Subsidiebeheer: een geïntegreerd proces van aanvraag tot rapportering
 3. Een succesvolle aanvraag opmaken: aanpak, tips en trics

DAGDEEL 2 – SUBSIDIES IN HET ONDERWIJS – POTENTIËLE SUBSIDIEKANALEN

FEDERALE, REGIONALE, LOKALE, ... SUBSIDIES en FINANCIERINGSBRONNEN

 1. Thematisch overzicht van de diverse mogelijkheden voor uw onderwijsinstelling
 2. Reglementering: (co)financiering, rapporteringen, ...
 3. Een succesvolle aanvraag opmaken: aanpak, tips en tricks
 4. Een voorbeeld uit de praktijk

EUROPESE SUBSIDIES

 1. Nieuwe programmaperiode 2021 – 2027: nieuwe subsidiekansen voor het onderwijs
 2. Thematisch overzicht opportuniteiten EU-subsidies
 3. Haalbaarheidsanalyse en kosten-batenanalyse: een noodzakelijke stap
 4. Reglementering: (co)financiering, partnerschappen, disseminatie, ...
 5. Een overzicht van Europese subsidietools: zoekmotoren, partnernetwerken, subsidie-agentschappen, ...
 6. Een voorbeeld uit de praktijk

AFSLUITEND: voorbereiding DAGDEEL 3

Dag 2

DAGDEEL 3 – INTERVISIETRAJECT OP MAAT

Dit derde dagdeel bouwt verder op de lessen en inzichten vanuit de eerste dag en gaat interactief en praktijkgericht met deelnemers aan de slag rond mogelijke concrete subsidiekansen voor hun eigen organisatie. Tijdens dit dagdeel werken de deelnemers onder begeleiding van de lesgever/consultant samen om vanuit de concrete context van hun organisaties kansrijke subsidie-opportuniteiten te analyseren, leren detecteren en aanwenden. Bedoeling is dat deze intervisie voor alle deelnemers resulteert in een zeer concreet overzicht van een aantal toepasselijke subsidiemogelijkheden voor hun organisatie en tegelijkertijd cursisten en organisaties ineens ook een aantal zeer concrete handvaten en tips aanreikt om hiermee verder aan de slag te gaan.

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies. Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij tot voor kort directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht zijn.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.