Particuliere fundraising: basisopleiding & coaching

Opleiding Financieel beleid 200332

Introductie

Een sterke afhankelijkheid als VZW van één of twee inkomstenbronnen (bvb. subsidies, lidgelden, ...) is niet alleen een risico, het biedt ook weinig mogelijkheden om nieuwe projecten of uitdagingen aan te gaan. Daarom is het vandaag de dag nog meer de uitdaging om diverse inkomstenbronnen te combineren. Eén daarvan is particuliere fondsenwerving.

Particuliere fondsenwerving kent vele vormen. Eén daarvan is bijvoorbeeld crowdfunding (waarop we in deze opleiding ook ingaan: wat zijn de voordelen, hoe gaat u ermee aan de slag, welke platformen zijn er, ...), maar particuliere fondsenwerving gaat breder en vertrekt sterker vanuit een langetermijnvisie.

Voorbeeld daarvan is hoe Artsen Zonder Grenzen het aanpakt. Naar een specifieke doelgroep, via de juiste kanalen en met diverse technieken. Eén gekend voorbeeld: straatwerving. Maar er zijn vele diverse (tussen)vormen die al dan niet beter bij uw VZW aansluiten.

Met deze opleiding willen we verantwoordelijken binnen VZW's die (mee) instaan voor fondsenwerving of dit op één of andere manier structureel willen inbedden, aan het denken en ook concreet aan het werk zetten. Zodat u de theorie meteen ook maximaal vertaalt naar mogelijkheden binnen uw organisatie.

Deze opleiding staat enkel open voor VZW's. Er wordt in kleine groepen gewerkt zodat een maximale impact voor de deelnemers kan gewaarborgd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken binnen VZW's, zowel bestuurders, directie, stafleden als celhoofden, die (mee) instaan voor fondsenwerving of dit op één of andere manier structureel willen inbedden in hun organisatie.

Programma

Dag 1

Sessie 1: inleiding particuliere fundraising

Wat is particuliere fundraising? Waarom doen we het? Is het iets voor ons? En hoe starten we ermee? In deze inleiding gaan we door de basisbeginselen van fundraising. We stellen ethische principes voorop en stellen enkele vuistregels vast. Deze inleiding is onze kapstok en houvast, waar we als  fundraisers telkens naartoe grijpen.

Sessie 2: impact-analyse + pitch + praktijkoefening

Om fundraising te gaan doen, vertrekken we vanuit de impact die wij als organisatie hebben. We doen daarom een impact scan. Die vertrekt vanuit het maatschappelijk probleem. We leren hoe we ons verhaal vertellen aan onze donateurs en potentiële donateurs.

Individuele coaching.

Tussen de eerste en de tweede lesdag wordt u gecontacteerd door de docent om u op het juiste spoor te zetten.

Dag 2

Sessie 3: doelgroepen en kanalen + praktijkoefening

Fundraising draait om data. Gegevens verzamelen van onze targets. Hoe doen we dat? Welke gegevens hebben we nodig? En via welke kanalen gaan we aan de slag? We krijgen een overzicht en zoomen in op welke kanalen voor onze organisatie het meest geschikt zijn.

Sessie 4: het actieplan + KPI's + praktijkoefening

Een concreet actieplan. Met doelstellingen, meetbare doelstellingen. In de vorige sessies kregen we handvaten en een overzicht. In deze sessie maken we keuzes. Welk soort fundraising past bij ons? Hoe hakken we knopen door? En hoe gieten we dat allemaal in een concreet en gedragen actieplan waarmee we aan de slag kunnen.

Dag 3

Terugkomdag

In een collectief terugkommoment circa 6 maanden na de laatste sessie gaan we in op jullie cases, wisselen we goede en minder goede ervaringen uit, tekenen we de verdere aanpak uit.

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 720,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Kim Vercruysse was de voorbije jaren actief als fundraiser in de non-profit en social-profit. In de zorgsector en de asielsector. Sinds 2020 is ze deel van Strategies & Leaders, een coöperatief adviesbureau. Als strategisch bureau van ervaren sociale ondernemers zorgen ze voor een nieuwe toekomst bij organisaties die zich laten leiden door hun missie. Ze noemen zichzelf 'de biowinkel van de consultants'.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.